This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Львівська обласна асоціація

Всеукраїнської організації
Союз осіб з інвалідністю України

МІКРОПРОПРОЕКТНА   ПРОПОЗИЦІЯ

згідно з Програмою щодо  покрашення умов життя соціально незахищених груп населення в 2015 рік на реалізацію Конвенції ООН «Про права інвалідів».

І . РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1.Відомості про організацію, яка надає мікропроектну  пропозицію:

1.1.Повна назва:

Львівська обласна асоціація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

1.2.Статус ( недержавна, державна,органи місцевого самоврядування тощо)неприбуткова, недержавна громадська організація.

1.3. Назва проекту:

« Забезпечення права інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії».

1.4. Фактична адреса організації: Україна, 79044 , м. Львів , вул. Генерала Чупринки ,85.

1.5. Телефон:.032 – 237-10-38, факс 032- 237 -23-66.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕБ сайт: www loai.lviv.ua

Наявність доступу до мережі Інтернет: так

1.6. Керівник організації : Голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ –Тарасенко Леонід Аврамович, інвалід 2-ї групи.

1.7. Особа уповноважена впроваджувати мікропроект ( координатор проекту):Кіяновська Оксана Іванівна – перший заступник голови Львівської обласної асоціації інвалідів, інвалід 2-ї групи.

2. Анотація мікропроектної пропозиції

2.1.Коротка назва: « Забезпечення права інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії»».

2.2. Мета проекту

Основною метою  проекту є забезпечити  неповносправним можливість якнайповнішої реалізації їх права на доступ до інформації, призначеної для широкої публіки за допомогою телепрограми Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ «Береги надії». Здійснити інформаційне забезпечення виконання на Львівщині Конвенції ООН про права інвалідів, а також за допомогою телепрограми  долати інформаційну і  соціальну ізоляцію інвалідів Львівщини, забезпечити їм доступність до інформаційних джерел про нове в законодавстві щодо забезпечення їх прав  по соціальному захисту і реабілітації.

2.3. Проблема, на висвітлення якої спрямований проект:

На території Львівської області проживає більше ніж 140 тис. інвалідів різних нозологій і важкості захворювань. Багатьом з них недоступні спілкування з оточуючим світом, через те,що прикуті до ліжка чи інвалідного візка важкою недугою. В результаті цього вони часто опиняються виключеними з повноцінного життя суспільства.

Ця проблема стосується не тільки інвалідів, але і їх сімей.

Телепрограма «Береги надії» передбачає цикл передач, в який буде включено:

- Ознайомлення інвалідів через телепрограму «Береги надії» про життя, проблеми і досвідподолання цих проблем такими ж інвалідами , як і вони.

- Інформування  жителів області про нове в національних і міжнародних

законодавчих актах по питаннях соціального захисту і реабілітації

інвалідів.

- Виконання виконавчими органами влади різних рівнів

чинного законодавства і прийнятих «на місцях» нормативних актів , що

стосуються забезпечення права інвалідів на рівні із здоровими на

відповідні достойні умови життя.

- Ознайомлення жителів регіону з роботою громадських організацій

інвалідів  області, обмін досвідом їх роботи.

- Пропагування  доступності інвалідів до засобів їх інтеграції в суспільство

Саме ці теми є пріоритетними для забезпечення найбільшої поінформованості населення з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, виконання в Україні і на Львівщині норм Конвенції ООН про права інвалідів.

2.4. Завдання проекту

Для досягнення вищевказаної мети ЛОАІ ВОІ СОІУ передбачає через телепередачу «Береги надії»:

- Забезпечити виконання Конвенції ООН  про права інвалідів, а також

- Систематично інформувати своїх глядачів  про прийняті законодавчі та нормативно - правові акти  з проблем  соціальної підтримки та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як  скористатися положеннями , викладеними в цих актах.

- Пропагувати діяльність тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявляти і всіляко пропагувати в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійно розвиваюче  милосердя.

- Виховувати у суспільства позитивне ставлення до людей з інвалідністю, змінювати психологію всіх  категорій і верств населення, підвищувати рівень і культуру громадянськогосуспільства.

2.5. Цільова група, на яку буде поширена дія проекту.

- інваліди різних груп і нозологій з різних районів області та члени їх сімей – це ті, на покращення життя яких спрямовано проект, керівники владних та бізнесових структур, широка громадськість, на зміну психології яких спрямовується дія проекту;

- благодійні і інші організації, які зацікавлені в партнерстві з Львівською обласною асоціацією інвалідів ВОІ  СОІУ по створенню соціальних проектів;

- представники і  органи владних структур,  інші організації  та фізичні особи з метою співпраці по розробці і впровадженню соціальних проектів а також реалізації Конвенції ООН «Про права інвалідів».

2.6. План реалізації проекту

П е р ш и й   е т а п:

Підготовка та поширення інформації про початок діяльності відповідно до проекту ( через оголошення в засобах масової інформації та через керівників осередків ЛОАІ ВОІ СОІУ).

Укладення договорів на підготовку і реалізацію телепередачі «Береги надії»,

та забезпечення її транслювання на Львівському  телеканалі  просвітницьких та реабілітаційних заходів ЛОАІ ВОІ СОІУ .

Д р у г и й  е т а п : Складання помісячного  плану проведення телепередач телепрограми «Береги надії» і підготовка сценарів, здійснення роботи сценариста, телеоператора , режисера і, редактора телепрограм, отримання інформаційно-консультаційних послуг.

Т р е т і й  е т а п : Проведення телепрограм:

- Про стан правового та соціального захисту  інвалідів в Україні  та області  і напрямки роботи  Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ , міських і районних асоціацій  і товариств інвалідів  по забезпеченню правового та соціального захисту людей з інвалідністю в 2015 році.

- Про проведення зборів активу громадських організацій інвалідів Львівщини з представниками влади  з нагоди Міжнародного дня інвалідів в 2015році.

- Про Всеукраїнську конференцію на тему: «Дотримання в Україні чинного законодавства і нормативно - правових документів щодо соціального і правового захисту людей з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів.»

- Про проведення багатоступінчатого заходу фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів: 26 обласного відбіркового туру до Всеукраїнської спартакіади інвалідів ВОІ СОІУ 2015 року.

-   Про Фестиваль пісні іхудожньої творчості інвалідів Львівщини і виставку творчості інвалідів.

- Проведення трьох прямих ефірів щодо забезпечення на Львівщині прав інвалідів.

Очікуваний позитивний ефект вважаємо довготерміновим і актуальним.

Короткотермінові результати:

Кількість очікуваних бенефіціантів (осіб, які отримують нові послуги) –  прямих глядачів телепрограми «Береги надії» на Львівщині - понад 100 тисяч осіб,   непрямих – членів сімей інвалідів і громадян нашого суспільства, що живуть поруч.

Довготермінові результати:

- Систематичне інформування глядачів телеканалу про прийняті законодавчі та нормативно-правові акти  з проблем  соціального захисту та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як ними скористатися.

- Пропагування діяльності тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявлення і  пропаганда в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійнийрозвивиток в суспільства почуття милосердя до потребуючих.

- Виховання у суспільства гідного ставлення до інвалідів, зміна психології всіх  категорій і верств населення, підвищення культури громадянського суспільства.

2.6. Кількість охопленими послугами осіб:понад 100 тисяч глядачів телеканалу

2.7.Загальний бюджет   52 000грн.

2.8. Термін реалізації проекту:   до кінця 2015року.

3. ЦИМ  ПІДТВЕРДЖУЮ , ЩО:

- інформація , що викладена у цій формі заявки достовірна і відповідає моїм знанням;

- пропозиція відповідає вимогам і не суперечить чинному Законодавству;

- мікро проектна пропозиція містить всі необхідні додатки ( загалом число, зокрема, довідка про діяльність організації)

- під час будь-якого використання інтелектуальних або інших цінностей, створених у ході реалізації мікро проекту  та завдяки його фінансуванню з боку

Львівської обласної ради , всі посилання вказуватимуть на фінансову підтримку з боку обласної ради;

- зобов’язуючись вичерпно інформувати головне управління праці та соціального захисту ЛОДА ( планові фінансові та технічні звіти,надання інформації на вимогу уповноважених працівників головного управління праці

та соціального захисту ЛОДА) про хід реалізації мікро проекту;

- мікро проектна діяльність буде прозорою та відкритою для громадськості;

- персонал, залучений до виконання мікро проекту буде брати участь у навчальних та інших заходах ЛОДА з розвитку потенціалу;

- кошти мікро проекту використовуватимуться виключно за цільовим призначенням.

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів  ЛОАІ ВОІ СОІУ

Керівник мікропроекту Леонід Тарасенко

Дата «___» _____________2015р.

Додаток до мікропроектної пропозиції

« Забезпечення права  інвалідів на інформацію через випуск телепрограми«Береги надії»».

К о ш т о р и с

Назва статті витрат

Кількість, розрахунок витрат

Власний

внесок (грн.)

Кошти бюджету (грн.)

1

Оплата послуг ( крім комунальних), в.т.ч.

12500

24300

1.1    

Послуги Львівського телебачення по наданню ефірного часу

1 об?єкт 

2000

1500

1.1

Послуги  Інтернет та телефонного зв’язку

1 об’єкт

-

400

1.2

Послуги по підготовці телепрограми “Береги надії”.

Операторські послуги,

Послуги сценариста,режисера, редакторськіпослуги та інше 3 об’єкти для 5-и телепередач

1000

16500

1.4

Оплата видавничих послуг на спецвипуски газети та реалізації проекту

5000 примірників (один спецвипуск)

9500

5900

2

Предмети, матеріали

1 об’єет

3500

3700

Разом

16000

28000

Всього за проектом 44000

Бюджетні кошти 28000

Власний внесок 16000

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів ВОІ СОІУ                                        Л. А.Тарасенко

 

МІКРОПРОПРОЕКТНА   ПРОПОЗИЦІЯ

згідно з Програмою щодо  покрашення умов життя соціально незахищених груп населення в 2013 рік на реалізацію Конвенції ООН «Про права інвалідів».

І . РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1.Відомості про організацію, яка надає мікропроектну  пропозицію:

1.1.Повна назва:

Львівська обласна асоціація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

1.2.Статус ( недержавна, державна,органи місцевого самоврядування тощо) неприбуткова, недержавна громадська організація.

1.3. Назва проекту:

« Забезпечення права інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії».

1.4. Фактична адреса організації: Україна, 79044 , м. Львів , вул. Генерала Чупринки ,85.

1.5. Телефон:.032 – 237-10-38, факс 032- 237 -23-66.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕБ сайт: www loai.lviv.ua

Наявність доступу до мережі Інтернет: так

1.6. Керівник організації : Голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ –Тарасенко Леонід Аврамович, інвалід 2-ї групи.

1.7. Особа уповноважена впроваджувати мікропроект ( координатор проекту): Кіяновська Оксана Іванівна – перший заступник голови Львівської обласної асоціації інвалідів, інвалід 2-ї групи.

2. Анотація мікропроектної пропозиції

2.1.Коротка назва: « Забезпечення права інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії»».

2.2. Мета проекту

Основною метою  проекту є забезпечити  неповносправним можливість якнайповнішої реалізації їх права на доступ до інформації, призначеної для широкої публіки за допомогою телепрограми Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ «Береги надії». Здійснити інформаційне забезпечення виконання на Львівщині Конвенції ООН про права інвалідів, а також за допомогою телепрограми  долати інформаційну і  соціальну ізоляцію інвалідів Львівщини, забезпечити їм доступність до інформаційних джерел про нове в законодавстві щодо забезпечення їх прав  по соціальному захисту і реабілітації.

2.3. Проблема, на висвітлення якої спрямований проект:

На території Львівської області проживає більше ніж 140 тис. інвалідів різних нозологій і важкості захворювань. Багатьом з них недоступні спілкування з оточуючим світом, через те, що прикуті до ліжка чи інвалідного візка важкою недугою. В результаті цього вони часто опиняються виключеними з повноцінного життя суспільства.

Ця проблема стосується не тільки інвалідів, але і їх сімей.

Телепрограма «Береги надії» передбачає цикл передач, в який буде включено:

- Ознайомлення інвалідів через телепрограму «Береги надії» про життя, проблеми і досвід подолання цих проблем такими ж інвалідами , як і вони.

- Інформування  жителів області про нове в національних і міжнародних

законодавчих актах по питаннях соціального захисту і реабілітації

інвалідів.

- Виконання виконавчими органами влади різних рівнів

чинного законодавства і прийнятих «на місцях» нормативних актів , що

стосуються забезпечення права інвалідів на рівні із здоровими на

відповідні достойні умови життя.

- Ознайомлення жителів регіону з роботою громадських організацій

інвалідів  області, обмін досвідом їх роботи.

- Пропагування  доступності інвалідів до засобів їх інтеграції в суспільство

Саме ці теми є пріоритетними для забезпечення найбільшої поінформованості населення з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, виконання в Україні і на Львівщині норм Конвенції ООН про права інвалідів.

2.4. Завдання проекту

Для досягнення вищевказаної мети ЛОАІ ВОІ СОІУ передбачає через телепередачу «Береги надії»:

- Забезпечити виконання Конвенції ООН  про права інвалідів, а також

пункту  7.1 обласної Комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки щодо висвітлення в телепередачі «Береги надії» проблем інвалідів, питань реалізації соціальних програм стосовно інвалідів та норм Конвенції ООН про права інвалідів.

- Систематично інформувати своїх глядачів  про прийняті законодавчі та нормативно - правові акти  з проблем  соціальної підтримки та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як  скористатися положеннями , викладеними в цих актах.

- Пропагувати діяльність тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявляти і всіляко пропагувати в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійно розвиваюче  милосердя.

- Виховувати у суспільства позитивне ставлення до людей з інвалідністю, змінювати психологію всіх  категорій і верств населення, підвищувати рівень і культуру громадянського суспільства.

2.5. Цільова група, на яку буде поширена дія проекту.

- інваліди різних груп і нозологій з різних районів області та члени їх сімей – це ті, на покращення життя яких спрямовано проект, керівники владних та бізнесових структур, широка громадськість, на зміну психології яких спрямовується дія проекту;

- благодійні і інші організації, які зацікавлені в партнерстві з Львівською обласною асоціацією інвалідів ВОІ  СОІУ по створенню соціальних проектів;

- представники і  органи владних структур,  інші організації  та фізичні особи з метою співпраці по розробці і впровадженню соціальних проектів а також реалізації Конвенції ООН «Про права інвалідів».

2.6. План реалізації проекту

П е р ш и й   е т а п:

Підготовка та поширення інформації про початок діяльності відповідно до проекту ( через оголошення в засобах масової інформації та через керівників осередків ЛОАІ ВОІ СОІУ).

Укладення договорів на підготовку і реалізацію телепередачі «Береги надії»,

та забезпечення її транслювання на Львівському  телеканалі  просвітницьких та реабілітаційних заходів ЛОАІ ВОІ СОІУ .

Д р у г и й  е т а п : Складання помісячного  плану проведення телепередач телепрограми «Береги надії» і підготовка сценарів, здійснення роботи сценариста, телеоператора , режисера і, редактора телепрограм, отримання інформаційно-консультаційних послуг.

Т р е т і й  е т а п : Проведення телепрограм:

- Про стан правового та соціального захисту  інвалідів в Україні  та області  і напрямки роботи  Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ , міських і районних асоціацій  і товариств інвалідів  по забезпеченню правового та соціального захисту людей з інвалідністю в 2013 році.

- Про проведення зборів активу громадських організацій інвалідів Львівщини з представниками влади  з нагоди Міжнародного дня інвалідів в 2013році.

- Про Всеукраїнську конференцію на тему: «Дотримання в Україні чинного законодавства і нормативно - правових документів щодо соціального і правового захисту людей з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів.»

- Про проведення багатоступінчатого заходу фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів: 26 обласного відбіркового туру до Всеукраїнської спартакіади інвалідів ВОІ СОІУ 2013 року.

-   Про Фестиваль пісні іхудожньої творчості інвалідів Львівщини і виставку творчості інвалідів.

- Проведення трьох прямих ефірів щодо забезпечення на Львівщині прав інвалідів.

Очікуваний позитивний ефект вважаємо довготерміновим і актуальним.

Короткотермінові результати:

Кількість очікуваних бенефіціантів (осіб, які отримують нові послуги) –  прямих глядачів телепрограми «Береги надії» на Львівщині - понад 100 тисяч осіб,   непрямих – членів сімей інвалідів і громадян нашого суспільства, що живуть поруч.

Довготермінові результати:

- Систематичне інформування глядачів телеканалу про прийняті законодавчі та нормативно-правові акти  з проблем  соціального захисту та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як ними скористатися.

- Пропагування діяльності тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявлення і  пропаганда в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійний розвивиток в суспільства почуття милосердя до потребуючих.

- Виховання у суспільства гідного ставлення до інвалідів, зміна психології всіх  категорій і верств населення, підвищення культури громадянського суспільства.

2.6. Кількість охопленими послугами осіб:понад 100 тисяч глядачів телеканалу

2.7.Загальний бюджет   52 000грн.

2.8. Термін реалізації проекту:   до кінця 2013 року.

3. ЦИМ  ПІДТВЕРДЖУЮ , ЩО:

- інформація , що викладена у цій формі заявки достовірна і відповідає моїм знанням;

- пропозиція відповідає вимогам і не суперечить чинному Законодавству;

- мікро проектна пропозиція містить всі необхідні додатки ( загалом число, зокрема, довідка про діяльність організації)

- під час будь-якого використання інтелектуальних або інших цінностей, створених у ході реалізації мікро проекту  та завдяки його фінансуванню з боку

Львівської обласної ради , всі посилання вказуватимуть на фінансову підтримку з боку обласної ради;

- зобов’язуючись вичерпно інформувати головне управління праці та соціального захисту ЛОДА ( планові фінансові та технічні звіти,надання інформації на вимогу уповноважених працівників головного управління праці

та соціального захисту ЛОДА) про хід реалізації мікро проекту;

- мікро проектна діяльність буде прозорою та відкритою для громадськості;

- персонал, залучений до виконання мікро проекту буде брати участь у навчальних та інших заходах ЛОДА з розвитку потенціалу;

- кошти мікро проекту використовуватимуться виключно за цільовим призначенням.

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів  ЛОАІ ВОІ СОІУ

Керівник мікропроекту Леонід Тарасенко

Дата «___» _____________2013р.

Додаток до мікропроектної пропозиції

« Забезпечення права  інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії»».

К о ш т о р и с

Назва статті витрат

Кількість, розрахунок витрат

Власний

внесок (грн.)

Кошти бюджету (грн.)

1

Оплата послуг ( крім комунальних), в.т.ч.

12500

24300

1.1    

Послуги Львівського телебачення по наданню ефірного часу

1 об?єкт 

2000

1500

1.1

Послуги  Інтернет та телефонного зв’язку

1 об’єкт

-

400

1.2

Послуги по підготовці телепрограми “Береги надії”.

Операторські послуги,

Послуги сценариста, режисера, редакторські послуги та інше 3 об’єкти для 5-и телепередач

1000

16500

1.4

Оплата видавничих послуг на спецвипуски газети та реалізації проекту

5000 примірників (один спецвипуск)

9500

5900

2

Предмети, матеріали

1 об’єет

3500

3700

Разом

16000

28000

Всього за проектом 44000

Бюджетні кошти 28000

Власний внесок 16000

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів ВОІ СОІУ                                        Л. А.Тарасенко

 

МІКРОПРОПРОЕКТНА   ПРОПОЗИЦІЯ

згідно з Програмою щодо  покрашення умов життя соціально незахищених груп населення в 2015 рік на реалізацію Конвенції ООН «Про права інвалідів».

І . РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1.Відомості про організацію, яка надає мікропроектну  пропозицію:

1.1.Повна назва:

Львівська обласна асоціація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

1.2.Статус ( недержавна, державна,органи місцевого самоврядування тощо)неприбуткова, недержавна громадська організація.

1.3. Назва проекту:

« Забезпечення права інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії».

1.4. Фактична адреса організації: Україна, 79044 , м. Львів , вул. Генерала Чупринки ,85.

1.5. Телефон:.032 – 237-10-38, факс 032- 237 -23-66.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕБ сайт: www loai.lviv.ua

Наявність доступу до мережі Інтернет: так

1.6. Керівник організації : Голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ –Тарасенко Леонід Аврамович, інвалід 2-ї групи.

1.7. Особа уповноважена впроваджувати мікропроект ( координатор проекту):Кіяновська Оксана Іванівна – перший заступник голови Львівської обласної асоціації інвалідів, інвалід 2-ї групи.

2. Анотація мікропроектної пропозиції

2.1.Коротка назва: «Забезпечення права інвалідів на інформацію через випуск телепрограми «Береги надії»».

 

згідно з Програмою щодо  покрашення умов життя соціально незахищених груп населення в 2012 рік на реалізацію Конвенції ООН «Про права інвалідів».

І . РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1.Відомості про організацію, яка надає мікропроектну  пропозицію:

1.1.Повна назва:

Львівська обласна асоціація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

1.2.Статус ( недержавна, державна,органи місцевого самоврядування тощо) неприбуткова, недержавна громадська організація.

1.3. Назва проекту:

« Інформаційне забезпечення  Конвенції ООН про права інвалідів через випуск телепрограма «Береги надії».

1.4. Фактична адреса організації: Україна, 79044 , м. Львів , вул. Генерала Чупринки ,85.

1.5. Телефон:.032 – 237-10-38, факс 032- 237 -23-66.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕБ сайт: www loai.lviv.ua

Наявність доступу до мережі Інтернет: так

1.6. Керівник організації : Голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ –Тарасенко Леонід Аврамович, інвалід 2-ї групи.

1.7. Особа уповноважена впроваджувати мікропроект ( координатор проекту): Кіяновська Оксана Іванівна – перший заступник голови Львівської обласної асоціації інвалідів.

2. Анотація мікропроектної пропозиції

2.1.Коротка назва: « Інформаційне забезпечення  Конвенції ООН про права інвалідів через випуск телепрограма «Береги надії».

2.2. Мета проекту

Основною метою  проекту є: використовуючи  інформаційно-комунікаційні системи забезпечити  неповносправним можливість якнайповнішої реалізації їх 

прав за допомогою телепрограми для інвалідів і про інвалідів «Береги надії». Здійснити інформаційне забезпечення виконання на Львівщині Конвенції ООН про права інвалідів, а також за допомогою телепрограми  долати інформаційну і  соціальну ізоляцію інвалідів Львівщини, забезпечити їм доступність до інформаційних джерел про нове в законодавстві щодо забезпечення їх прав  по соціальному захисту і реабілітації.

2.3. Проблема, на висвітлення якої спрямований проект:

На території Львівської області проживає більше ніж 140 тис. інвалідів різних нозологій і важкості захворювань. Багатьом з них недоступні спілкування з оточуючим світом, через те, що прикуті до ліжка чи інвалідного візка важкою недугою. В результаті цього вони часто опиняються виключеними з повноцінного життя суспільства.

Ця проблема стосується не тільки інвалідів, але і їх сімей.

Телепрограма «Береги надії» передбачає цикл передач, в який буде включено:

- Ознайомлення інвалідів через телепрограму «Береги надії» про життя, проблеми і подолання цих проблем такими ж інвалідами , як і вони.

-    Інформування  жителів області про нове в законодавчих актах

по питаннях соціального захисту і реабілітації інвалідів.

- Виконання владою обласного центру , міст і сільських районів області

чинного законодавства і прийнятих «на місцях» нормативних актів , що стосуються забезпечення права інвалідів на рівні із здоровими на відповідні достойні умови життя.

- Ознайомлення жителів регіону з роботою громадських організацій

інвалідів  області, обмін досвідом їх роботи.

- Пропагування  доступності інвалідів до засобів інтеграції в суспільство .  

Саме ці теми є пріоритетними для забезпечення найбільшої поінформованості населення з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, виконання в Україні і на Львівщині норм Конвенції ООН про права інвалідів.

2.4. Завдання проекту

Для досягнення вищевказаної мети ЛОАІ ВОІ СОІУ передбачає через телепередачу для інвалідів «Береги надії»:

- Забезпечити виконання Конвенції ООН  про права інвалідів, а також

пункту  7.1 обласної Комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки щодо висвітлення в телепередачі «Береги надії» проблем інвалідів, питань реалізації соціальних програм стосовно інвалідів та норм Конвенції ООН про права інвалідів.

- Систематично інформувати своїх глядачів  про прийняті законодавчі та нормативно - правові акти  з проблем  соціальної підтримки та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як  скористатися положеннями , викладеними в цих актах.

- Пропагувати діяльність тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявляти і всіляко пропагувати в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійно розвиваюче  милосердя.

- Виховувати у суспільства  ставлення до інвалідів, змінювати психологію всіх  категорій і верств населення, підвищувати культуру громадянського

суспільства.

2.5. Цільова група, на яку буде поширена дія проекту.

- інваліди різних груп і нозологій з різних районів області та члени їх сімей – це ті, на покращення життя яких спрямовано проект, керівники владних та бізнесових структур, широка громадськість, на зміну психології яких спрямовується дія проекту;

- благодійні і інші організації, які зацікавлені в партнерстві з Львівською обласною асоціацією інвалідів ВОІ  СОІУ по створенню соціальних проектів;

- представники і  органи владних структур,  інші організації  та фізичні особи з метою співпраці по розробці і впровадженню соціальних проектів а також реалізації Конвенції ООН «Про права інвалідів».

2.6. План реалізації проекту

П е р ш и й   е т а п:

Підготовка та поширення інформації про початок діяльності відповідно до проекту ( через оголошення в засобах масової інформації та через керівників осередків ЛОАІ ВОІ СОІУ).

Укладення договорів на підготовку і реалізацію телепередачі «Береги надії»,

та забезпечення її транслювання на Львівському  телеканалі і на придбання кіно проектора для демонстрації на екрані проектора під час проведення реабілітаційних заходів ЛОАІ ВОІ СОІУ .

Д р у г и й  е т а п : Складання помісячного  плану проведення телепередач телепрограми «Береги надії» і підготовка сценарів, здійснення роботи режисера і телеоператора, отримання інформаційно-консультаційних послуг, придбання кіно проектора.

Т р е т і й  е т а п : Проведення телепрограм:

- Про проведення конференції представників громадських організацій інвалідів області з керівництвом області, на тему: «Застосування норм та принципів  Конвенції ООН про права інвалідів  у практичній діяльності органів виконавчої влади.

- Про  проведення Конференції громадських організацій інвалідів  з роботодавцями та представниками органів влади  на тему : «Забезпечення інвалідам права на працю і зайнятість - основа їх повної соціальної адаптації в суспільство».

- Про проведення зборів активу громадських організацій інвалідів Львівщини з представниками влади  з нагоди Міжнародного дня інвалідів в 2012році.

- Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Проблема зростання і  шляхи попередження інвалідності в Україні та підвищення ефективності медичного забезпечення інвалідів відповідно до норм Конвенції ООН про права інвалідів».

- Про проведення багатоступінчатого заходу фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів: 25 обласного відбіркового туру до Всеукраїнської спартакіади інвалідів ВОІ СОІУ 2012 року.

-   Про Фестиваль пісні і творчості інвалідів Львівщини і виставка творчості інвалідів.

- Проведення трьох прямих ефірів щодо забезпечення на Львівщині прав інвалідів.

Очікуваний позитивний ефект вважаємо довготерміновим і актуальним.

Короткотермінові результати:

Кількість очікуваних бенефіціантів (осіб, які отримують нові послуги) –  прямих глядачів телепрограми «Береги надії» на Львівщині - понад 100 тисяч осіб,   непрямих – членів сімей інвалідів і громадян нашого суспільства, що живуть поруч.

Довготермінові результати:

- Систематичне інформування глядачів телеканалу про прийняті законодавчі та нормативно-правові акти  з проблем  соціального захисту та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як ними скористатися.

- Пропагування діяльності тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявлення і  пропаганда в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійний розвивиток в суспільства почуття милосердя до потребуючих.

- Виховання у суспільства гідного ставлення до інвалідів, зміна психології всіх  категорій і верств населення, підвищення культури громадянського суспільства.

2.6. Кількість охопленими послугами осіб:понад 100 тисяч глядачів телеканалу

2.7.Загальний бюджет   46000грн.

2.8. Термін реалізації проекту:   до кінця 2012 року.

3. ЦИМ  ПІДТВЕРДЖУЮ , ЩО:

- інформація , що викладена у цій формі заявки достовірна і відповідає моїм знанням;

- пропозиція відповідає вимогам і не суперечить чинному Законодавству;

- мікро проектна пропозиція містить всі необхідні додатки ( загалом число, зокрема, довідка про діяльність організації)

- під час будь-якого використання інтелектуальних або інших цінностей, створених у ході реалізації мікро проекту  та завдяки його фінансуванню з боку

Львівської обласної ради , всі посилання вказуватимуть на фінансову підтримку з боку обласної ради;

- зобов’язуючись вичерпно інформувати головне управління праці та соціального захисту ЛОДА ( планові фінансові та технічні звіти,надання інформації на вимогу уповноважених працівників головного управління праці

та соціального захисту ЛОДА) про хід реалізації мікро проекту;

- мікро проектна діяльність буде прозорою та відкритою для громадськості;

- персонал, залучений до виконання мікро проекту буде брати участь у навчальних та інших заходах ЛОДА з розвитку потенціалу;

- кошти мікро проекту використовуватимуться виключно за цільовим призначенням.

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів  ЛОАІ ВОІ СОІУ

Керівник мікропроекту Леонід Тарасенко

Дата «___» _____________2012р.

Додаток до мікропроектної пропозиції

« Інформаційне забезпечення  Конвенції ООН про права інвалідів через випуск телепрограма «Береги надії».

К о ш т о р и с

Назва статті витрат

Кількість, розрахунок витрат

Власний

внесок (грн.)

Кошти бюджету (грн.)

1

Оплата послуг ( крім комунальних), в.т.ч.

10500

18300

1.1    

Послуги Львівського телебачення по наданню ефірного часу

1 об?єкт 

2000

9000

1.1

Послуги  Інтернет та телефонного зв’язку

1 об’єкт

-

400

1.2

Послуги по підготовці телепрограми “Береги надії”.

Операторські послуги,

послуги редакторські та інше 3 об’єкти

4000

6500

1.4

Оплата видавничих послуг на спецвипуски газети та реалізації проекту

5000 примірників (один спецвипуск) 6500 грн.

4500

2400

2

Предмети, матеріали

1 об’єет

3500

3700

3.

Придбання проектора в комплекті

1 об’єкт

-

10000

Разом

14000

32000

Всього за проектом 46000

Бюджетні кошти 32000

Власний внесок 14000

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів ВОІ СОІУ                                        Л. А.Тарасенко

Союз організацій інвалідів України Національна асамблея інвалідів України Міністерство соціальної політики України Президент України
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Львівська обласна рада Львівська облдержадміністрація
Львівська міська рада Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Пенсійний фонд України Фонд соціального захисту інвалідів
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123