ja_mageia

Діяльність ЛОАІ

Основною метою діяльності ЛОАІ ВОІ СОІУ є задоволення та захист законних соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права інвалідів, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», інших законодавчих та нормативних документів стосовно інвалідів. Сьогодні ЛОАІ ВОІ СОІУ є найчисельнішою громадською організацією інвалідів України. Вона об’єднує 35 міських, районних асоціацій і товариств інвалідів, що є юридичними особами, до яких входять понад 70 тисяч інвалідів Львівської області, крім того до складу асоціації входять Дрогобицький центр «Реабілітація інвалідів» та Благодійний фонд допомоги інвалідам гірських районів. В структурі обласної асоціації працює організаційний, інформаційно – аналітичний, юридичний відділи. ЛОАІ ВОІ СОІУ забезпечує методичну допомогу і підтримку, а також координацію дій її районних і міських асоціацій і товариств у питаннях забезпечення інвалідам їх конституційних прав та реалізації законних інтересів. Для більш ефективної роботи по реалізації соціальних програм стосовно інвалідів при Львівській обласній асоціації інвалідів ВОІ СОІУ створені профільні комітети за напрямками діяльності:

  • Комітет законодавчої ініціативи;
  • Комітет по роботі з жінками - інвалідами;
  • Комітет в справах молодих інвалідів;
  • Комітет з питань спортивної роботи серед інвалідів;
  • Комітет з виробничих питань;
  • Комітет міжнародних відносин;
  • Комітет по культурі;
  • Комітет доступності.
Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ є засновником 11 підприємств, на більшості з яких працює понад 50% інвалідів.