This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Львівська обласна асоціація

Всеукраїнської організації
Союз осіб з інвалідністю України

Шановні колеги та гості!

VIII з’їзд Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ проходить в надзвичайно важкий для нашої держави час. Йде війна за незалежність і цілісність України, гинуть наші діти, рідні, кращі представники нашої нації.

В цій ситуації ми повинні мати витримку та віру в нашу перемогу, ми повинні зосередити всі наші зусилля на забезпечення цієї перемоги. І одночасно не забувати, що найважче в цій ситуації – людям з інвалідністю, які чи не найбільше потерпають від всіх негараздів та потребують як ніколи правового та соціального захисту.

Сьогодні Рада звітується про свою роботу за п’ять років перед делегатами з’їзду, а зрештою, перед усіма інвалідами. Ми підготували інформаційні матеріали про роботу ЛОАІ ВОІ СОІУ за період з вересня 2009 року по вересень 2014 року, який роздано делегатам з’їзду. В інформації дано детальний аналіз роботи Львівської обласної асоціації інвалідів за п’ять років: засідання Ради та Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ, проведені заходи, питання організаційного зміцнення обласної асоціації та її місцевих осередків, робота над законодавчими актами, поліпшення інформаційного забезпечення, співпраця з органами влади тощо.

Делегати з’їзду мають можливість ознайомитися з цією інформацією та зробити свої висновки.

В своєму ж звіті я зупинюсь на пріоритетних питаннях, над якими працювала Рада, Президія Ради, виконавчий апарат, місцеві осередки Львівської обласної асоціації інвалідів у звітному періоді.

Перш за все, особлива увага була звернена на питання реалізації в Україні та області вимог Конвенції ООН про права інвалідів, яка була ратифікована Верховною Радою України в грудні 2009 року та набрала чинності в березні 2010 року.

Ми розуміли, що в Україні вся система життєдіяльності людей з інвалідністю не відповідає міжнародним стандартам та Конвенції ООН про права інвалідів, мета якої полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного і рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод.

Аналіз законодавчих актів, нормативно-правових документів, державних та регіональних програм показав, що більшість з них не відповідають Конвенції ООН про права інвалідів. Тому вже в 2010 році Львівська обласна асоціація інвалідів стала розробником проекту обласної комплексної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки, яка формувалась, виходячи з вимог Конвенції ООН про права інвалідів і була затверджена обласною радою в травні 2011 року.

Мета комплексної Програми полягала в забезпеченні на обласному рівні вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-правового забезпечення інвалідів. Ця Програма є наближеною до практичного забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю в усіх сферах.

Розуміючи, що виконання Програми повинно бути під постійним контролем, керівництво асоціації ініціювало розгляд виконання комплексної Програми на засіданнях координаційної ради у справах інвалідів при облдержадміністрації, де щорічно розглядались питання по конкретних напрямках правового і соціального захисту людей з інвалідністю.

В червні 2011 року вперше в Україні обласна асоціація інвалідів провела конференцію за участю представників громадських організацій інвалідів та органів влади на тему: «Забезпечення виконання на Львівщині вимог Конвенції ООН про права інвалідів», де керівництво області та її структури інформували інвалідів, що зроблено в області з цих питань.

Було визнано, що реально в реалізації вимог Конвенції ООН про права інвалідів зроблено надзвичайно мало.

А головне – стало зрозуміло, що на рівні державних органів влади фактично ігнорується реалізація в Україні вимог Конвенції ООН про права інвалідів. Відчувалось, що органи влади не зацікавлені щось конкретно робити для поліпшення правового та соціального захисту людей з інвалідністю. Замовчування проблем, нереагування на пропозиції громадських організацій стало нормою в роботі центральних органів влади.

Розуміючи, що важливим аспектом в зв’язку з цим є питання інформованості суспільства, в тому числі, людей з інвалідністю, Львівська обласна асоціація інвалідів стала організатором в жовтні 2011 року у м. Львові Всеукраїнської конференції на тему: «Інформаційне забезпечення виконання в Україні Конвенції ООН про права інвалідів». Виявилось, що поступ у вирішенні цього питання в Україні – на нульовому рівні.

Крім газет «Благовіст» (м. Львів), «Сила духу» (м. Полтава), «Берег  надежды» (м. Донецьк), телепрограм «Береги надії» та «Подаруй надію» (м. Львів) жоден із засобів масової інформації, навіть державних, не висвітлює проблеми інвалідів. Тим паче, питання реалізації в Україні Конвенції ООН про права інвалідів. Резолюція конференції та пропозиції щодо поліпшення інформаційного забезпечення інвалідів були проігноровані органами влади. Це підтверджено і на засіданні «Круглого столу» в місті Києві, де розглядалось це питання в червні цього року.

Львівська обласна асоціація інвалідів у звітному періоді певну увагу приділяла питанням працевлаштування інвалідів. Двічі – в серпні 2011 року та в листопаді 2012 року були проведені конференції на тему: «Забезпечення людям з інвалідністю права на працю і зайнятість». Прийняті відповідні резолюції з цих питань, укладено договори про співпрацю між обласною асоціацією інвалідів та обласним центром зайнятості, а також з об’єднанням роботодавців Львівщини. В цих питаннях є певні зрушення. Налагоджено обмін інформацією між цими структурами та асоціацією, активізувалась робота в містах та районах області. Проте, проблеми в працевлаштуванні інвалідів залишаються. В законодавчому плані держава не забезпечує саме право людей з інвалідністю на працю. У Законі України «Про зайнятість» фактично не передбачено виконання жодних вимог Конвенції ООН про права інвалідів щодо права людей з інвалідністю на працю і зайнятість.

Тому в Резолюції конференції чітко визначені напрямки поліпшення цієї роботи і подані відповідні пропозиції до органів влади.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася стосовно правового та соціального захисту інвалідів, в січні 2012 року було проведено засідання Ради Львівської обласної асоціації інвалідів з порядком денним: «Про стан правового та соціального захисту інвалідів в Україні та області і напрямки роботи ЛОАІ ВОІ СОІУ, міських і районних асоціацій та товариств інвалідів та забезпеченню правового та соціального захисту людей з інвалідністю».

Враховуючи незадовільний стан правового та соціального захисту людей з інвалідністю, було прийнято рішення про проведення в травні 2012 року позачергового VII з’їзду Львівської обласної асоціації інвалідів з порядком денним про хід реалізації в Україні та області Конвенції ООН про права інвалідів та обласної комплексної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки.

З’їздові передували конференції та збори міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, де обговорювались питання, як безпосередньо в районах та містах виконуються законодавчі та нормативно-правові акти стосовно інвалідів, а також обласна комплексна Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки та відповідні міські та районні програми. На цих конференціях та зборах представники органів влади звітувались про проведену роботу з цих питань. Це були фактично громадські слухання – як органи влади виконують свої зобов’язання перед людьми з інвалідністю.

На VII позачерговому з’їзді була прийнята резолюція з конкретними пропозиціями посилення правового та соціального захисту людей з інвалідністю та відповідні звернення до Президента, Верховної Ради, Кабміну України.

Ми бачили також багато проблем в медичному забезпеченні інвалідів. Спільно з ВОІ СОІУ стали організаторами проведення в жовтні 2012 року в м. Львові Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Шляхи попередження інвалідності в Україні та підвищення ефективності медичного забезпечення інвалідів відповідно до вимог Конвенції ООН про права інвалідів».

Конференція визнала незадовільним стан медичного забезпечення людей з інвалідністю в Україні. В прийнятій резолюції визначені конкретні напрямки поліпшення медичного забезпечення людей з інвалідністю. Зокрема, пропонувалось Кабміну України розробити (за участю громадських організацій інвалідів) та затвердити Державну Програму «Забезпечення доступності та ефективності медичного обслуговування людей з інвалідністю»; а також внести зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», передбачивши в ньому окремий розділ «Медичне забезпечення інвалідів».

Як видно з вищевикладеного, Рада, Президія Ради, виконавчий апарат Львівської обласної асоціації інвалідів у звітному періоді активно працювали над вивченням реального стану в питаннях правового та соціального захисту людей з інвалідністю, здійснювали моніторинг забезпечення державою всіх прав і свобод людей з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Одним з ключових питань, яке реалізовано Львівською обласною асоціацією інвалідів – була підготовка і проведення спільно з Всеукраїнською організацією інвалідів СОІУ в липні 2013 року в м. Львові Всеукраїнської конференції на тему: «Дотримання в Україні чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо соціального та правового захисту людей з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів».

Конференції передувала велика робота як в області, так і в Україні. Здійснений моніторинг чинного законодавства, нормативно-правових актів, державних програм стосовно інвалідів засвідчив те, що більшість з них не відповідають вимогам Конвенції ООН про права інвалідів та не забезпечують життєдіяльність людей з інвалідністю, їх права та соціальний захист. В прийнятій резолюції відзначалось, що в сьогоднішній політиці держави щодо захисту прав людей з інвалідністю відсутній комплексний підхід із створення умов для подолання їх незахищеності в питаннях доступності до сфери життєдіяльності, медичного обслуговування, освіти, зайнятості та ставлення до них суспільства, як до повноцінних його членів.

В резолюції викладені конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правових актів стосовно інвалідів. Йшлося про прийняття Закону України «Про статус інвалідів в Україні», прийняття нової Державної програми з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів замість Державної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, яка визнана громадськими організаціями такою, що не забезпечує життєдіяльність інвалідів та не відповідає Конвенції ООН про права інвалідів.

Ставилось питання про прийняття Державної програми підтримки громадських організацій та їх підприємств, а також Державної програми правової та соціальної підтримки людей з інвалідністю у сільській місцевості.

Низка пропозицій була до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо.

Тобто Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ в звітному періоді постійно аналізувала виконання чинного законодавства, нормативно-правових актів, державних програм стосовно людей з інвалідністю, здійснювала моніторинг відповідності їх Конвенції ООН про права інвалідів. Вироблялись конкретні пропозиції, які скеровувались до Президента, Кабміну, Верховної Ради України у відповідні міністерства та відомства.

Проте делегатів, та і всіх інвалідів, цікавлять результати проведеної роботи, що змінилось і які є невирішені проблеми.

Скажемо, що на рівні області нам вдалось досягти певних результатів.

По-перше, прийнята обласна комплексна Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки, яка розроблялась обласною асоціацією інвалідів і в цілому виконується. Її виконання  перебуває під постійним контролем Львівської обласної асоціації інвалідів, її міських та районних асоціацій і товариств, інших громадських організацій інвалідів.

Зокрема, напередодні нашого з’їзду, практично в усіх районах і містах пройшли збори та конференції асоціацій інвалідів, де заслухані звіти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, як виконується обласна та відповідні міські і районні комплексні Програми, зроблено аналіз, напрацьовані заходи щодо усунення наявних недоліків.

Щорічно питання виконання обласної комплексної Програми заслуховувалось на засіданнях координаційної ради у справах інвалідів при облдержадміністрації.

В усіх містах та районах області інвалідам надаються пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги, в цілому забезпечується безоплатний проїзд інвалідів усіх категорій у межах області згідно з чинним законодавством, є позитивні зрушення в питаннях доступності інвалідів до соціальної інфраструктури, до об’єктів житлового та громадського призначення тощо.

Разом з тим, в області не забезпечуються потреби інвалідів в капітальному та поточному ремонті житла, встановлення приладів обліку газу, електроенергії та води за рахунок надавачів послуг та місцевих бюджетів для одиноких малозабезпечених інвалідів.

Не забезпечується доступність інвалідів на залізничному транспорті, на автовокзальних та автобусних станціях. Не в повній мірі здійснюється в області медичне забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю. Не розроблена програма сприяння розвитку людей з інвалідністю та використання їх творчого, художнього потенціалу заради їх культурно-духовного збагачення.

В більшості своїй не вирішення цих проблем пояснюється відсутністю відповідного бюджетного фінансування. Цей факт існує. Але багато питань необхідно вирішити за рахунок підприємств, організацій, установ, які згідно з чинним законодавством повинні створювати відповідні умови для людей з інвалідністю.

Безумовно, програми, які приймаються органами місцевого самоврядування, не можуть повністю забезпечити життєдіяльність людей з інвалідністю, їх правовий та соціальний захист.

Однією з причин незадовільного стану правового та соціального захисту інвалідів  є недосконале чинне законодавство та нормативно-правові акти стосовно інвалідів, а також злочинна бездіяльність попередньої влади в реалізації вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Сьогодні актуальне питання: чому за 4,5 роки (з березня 2010 року), з часу, коли Конвенція про права інвалідів набула чинності в Україні, немає жодних зрушень в питаннях правового та соціального захисту людей з інвалідністю? Чому життєвий рівень інвалідів з кожним роком погіршується?

Перш за все, попереднє керівництво держави за ці роки практично нічого не зробило для реалізації Конвенції про права інвалідів, особливо в питаннях внесення змін до чинного законодавства та нормативно-правових актів стосовно людей з інвалідністю.

Відбулося ігнорування з боку органів державної влади пропозицій громадських організацій інвалідів, як всеукраїнських, так і регіональних. Практично проігноровані всі пропозиції, прийняті в постановах та резолюціях всеукраїнських та регіональних заходів, про які я говорив вище.

Кабмін України не відреагував на пропозиції Всеукраїнської організації інвалідів СОІУ та Львівської обласної асоціації інвалідів при підготовці Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року. Як наслідок, Кабміном України затверджена недолуга програма, яка не відповідає вимогам Конвенції ООН про права інвалідів та не забезпечує правовий та соціальний захист людей з інвалідністю.

Натомість, навіть ця Програма не виконується. Згідно з цією Програмою в 2012-2014 роках повинно бути удосконалено 66 нормативно-правових актів (з 67). Про жодне з таких удосконалень інформація відсутня.

В той же час в Національній доповіді про заходи, вжиті для реалізації Україною зобов’язань за Конвенцією ООН про права інвалідів, яка подана Комітету ООН з прав інвалідів, міститься сфальсифікована інформація про велику роботу, проведену державою з реалізації вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Я далекий від того, щоб всю вину за критичний стан в правовому та соціальному захисті інвалідів покласти на державу. В першу чергу ідеться про період правління режиму Януковича, який всі ці роки вів неоголошену війну з українським народом.

Проте для Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, її місцевих осередків ці роки  не були марними. Ми вивчили і знаємо реальну ситуацію стану правового і соціального захисту інвалідів, як в області, так і в цілому в Україні.

Зараз ми живемо з вами в стані війни, занепаду економіки, політичної нестабільності в державі. В жовтні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України, надалі – новий уряд, реформування адміністративної системи тощо. Тобто важкий перехідний період в житті нашої держави, кожного її громадянина.

І тому наш з’їзд повинен виробити головні напрямки роботи, визначитися з невідкладними заходами, які необхідно здійснити в найближчий період, як на регіональному, так і державному рівні.

На регіональному рівні нам необхідно терміново переглянути та здійснити моніторинг всіх регіональних програм, заходів, ухвал, рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, які на сьогодні діють в області стосовно людей з інвалідністю та пропозиції для поліпшення ситуації винести на засідання Координаційної ради при облдержадміністрації.

Вже сьогодні на з’їзді розглянути проект обласної комплексної Програми правового захисту та соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки, розроблену Львівською обласною асоціацією інвалідів та подати її на розгляд Координаційної ради у справах інвалідів при облдержадміністрації з наступним скеруванням на погодження з державними структурами відповідно до встановленого порядку.

Аналогічну роботу провести в містах та районах області за участю міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, інших громадських організацій інвалідів.

Я звертаюсь до керівництва облради, облдержадміністрації, керівників департаментів та управлінь облдержадміністрації відповідально віднестись до підготовки за участю громадських організацій інвалідів соціальних програм щодо забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю.

На державному рівні потрібно не допустити скорочення чи призупинення соціальних програм стосовно інвалідів. При формуванні Державного бюджету на 2015 рік передбачити збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних людей, пенсій та соціальних виплат, які б забезпечили життєдіяльність людей з інвалідністю.

В 2015 році, як мінімум, прийняти нову Державну програму з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів, в якій передбачити конкретні зміни до чинного законодавства та нормативно-правових актів, які б відповідали вимогам Конвенції про права інвалідів та забезпечували б належний життєвий рівень, правовий та соціальний захист людей з інвалідністю.

Розпочати підготовку проекту Закону України «Про статус інвалідів в Україні» з тим, щоб розглянути цей проект на ІХ черговому з’їзді Всеукраїнської організації інвалідів СОІУ в травні 2015 року.

В цілому було б доцільно Всеукраїнській організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» створити експертну групу, яка б займалась аналізом та розробкою пропозицій щодо змін до законодавчої та нормативно-правової бази стосовно людей з інвалідністю.

На мою думку, необхідно ВОІ СОІУ, Львівській обласній асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, іншим регіональним організаціям ВОІ СОІУ провести аналіз всіх прийнятих в останні роки постанов, резолюцій, заходів, здійснити їх корегування та направити у відповідні державні органи для реагування.

Є також пропозиція звернутись від імені нашого з’їзду до всіх регіональних організацій ВОІ СОІУ розглянути на своїх конференціях ситуацію, яка склалась в державі та регіонах з правовим та соціальним захистом інвалідів та прийняти відповідні заходи для поліпшення життєвого рівня інвалідів.

Шановні колеги!

Звіт про роботу Ради Львівської обласної асоціації інвалідів, її членів, голів міських та районних асоціацій і товариств інвалідів фактично відбувався понад 3 місяці.

Більшість зборів та конференцій в містах та районах пройшли за участю керівництва обласної асоціації інвалідів.

Ми інформували відкрито про критичну ситуацію, яка склалася в нашій державі в питаннях правового та соціального захисту інвалідів, бачили і чули ваші проблеми.

Нашою метою було здійснити моніторинг реального стану правового і соціального захисту людей з інвалідністю та виробити проект обласної комплексної Програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю на 2015-2018 роки.

Ця програма розроблена і сьогодні вноситься на ваш розгляд.

Інші проблеми, які порушувались на зборах і конференціях міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, і вирішення яких входить до компетенції державних органів влади,  узагальненні й будуть скеровані для відповідного розгляду в центральні органи влади.

Союз організацій інвалідів України Національна асамблея інвалідів України Міністерство соціальної політики України Президент України
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Львівська обласна рада Львівська облдержадміністрація
Львівська міська рада Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Пенсійний фонд України Фонд соціального захисту інвалідів
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123