ja_mageia

Звіт Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ VIII з’їзду Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» за період з вересня 2009 року по вересень 2014 року Друк

Шановні колеги та гості!

VIII з’їзд Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ проходить в надзвичайно важкий для нашої держави час. Йде війна за незалежність і цілісність України, гинуть наші діти, рідні, кращі представники нашої нації.

В цій ситуації ми повинні мати витримку та віру в нашу перемогу, ми повинні зосередити всі наші зусилля на забезпечення цієї перемоги. І одночасно не забувати, що найважче в цій ситуації – людям з інвалідністю, які чи не найбільше потерпають від всіх негараздів та потребують як ніколи правового та соціального захисту.

Сьогодні Рада звітується про свою роботу за п’ять років перед делегатами з’їзду, а зрештою, перед усіма інвалідами. Ми підготували інформаційні матеріали про роботу ЛОАІ ВОІ СОІУ за період з вересня 2009 року по вересень 2014 року, який роздано делегатам з’їзду. В інформації дано детальний аналіз роботи Львівської обласної асоціації інвалідів за п’ять років: засідання Ради та Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ, проведені заходи, питання організаційного зміцнення обласної асоціації та її місцевих осередків, робота над законодавчими актами, поліпшення інформаційного забезпечення, співпраця з органами влади тощо.

Делегати з’їзду мають можливість ознайомитися з цією інформацією та зробити свої висновки.

В своєму ж звіті я зупинюсь на пріоритетних питаннях, над якими працювала Рада, Президія Ради, виконавчий апарат, місцеві осередки Львівської обласної асоціації інвалідів у звітному періоді.

Перш за все, особлива увага була звернена на питання реалізації в Україні та області вимог Конвенції ООН про права інвалідів, яка була ратифікована Верховною Радою України в грудні 2009 року та набрала чинності в березні 2010 року.

Ми розуміли, що в Україні вся система життєдіяльності людей з інвалідністю не відповідає міжнародним стандартам та Конвенції ООН про права інвалідів, мета якої полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного і рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод.

Аналіз законодавчих актів, нормативно-правових документів, державних та регіональних програм показав, що більшість з них не відповідають Конвенції ООН про права інвалідів. Тому вже в 2010 році Львівська обласна асоціація інвалідів стала розробником проекту обласної комплексної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки, яка формувалась, виходячи з вимог Конвенції ООН про права інвалідів і була затверджена обласною радою в травні 2011 року.

Мета комплексної Програми полягала в забезпеченні на обласному рівні вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-правового забезпечення інвалідів. Ця Програма є наближеною до практичного забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю в усіх сферах.

Розуміючи, що виконання Програми повинно бути під постійним контролем, керівництво асоціації ініціювало розгляд виконання комплексної Програми на засіданнях координаційної ради у справах інвалідів при облдержадміністрації, де щорічно розглядались питання по конкретних напрямках правового і соціального захисту людей з інвалідністю.

В червні 2011 року вперше в Україні обласна асоціація інвалідів провела конференцію за участю представників громадських організацій інвалідів та органів влади на тему: «Забезпечення виконання на Львівщині вимог Конвенції ООН про права інвалідів», де керівництво області та її структури інформували інвалідів, що зроблено в області з цих питань.

Було визнано, що реально в реалізації вимог Конвенції ООН про права інвалідів зроблено надзвичайно мало.

А головне – стало зрозуміло, що на рівні державних органів влади фактично ігнорується реалізація в Україні вимог Конвенції ООН про права інвалідів. Відчувалось, що органи влади не зацікавлені щось конкретно робити для поліпшення правового та соціального захисту людей з інвалідністю. Замовчування проблем, нереагування на пропозиції громадських організацій стало нормою в роботі центральних органів влади.

Розуміючи, що важливим аспектом в зв’язку з цим є питання інформованості суспільства, в тому числі, людей з інвалідністю, Львівська обласна асоціація інвалідів стала організатором в жовтні 2011 року у м. Львові Всеукраїнської конференції на тему: «Інформаційне забезпечення виконання в Україні Конвенції ООН про права інвалідів». Виявилось, що поступ у вирішенні цього питання в Україні – на нульовому рівні.

Крім газет «Благовіст» (м. Львів), «Сила духу» (м. Полтава), «Берег  надежды» (м. Донецьк), телепрограм «Береги надії» та «Подаруй надію» (м. Львів) жоден із засобів масової інформації, навіть державних, не висвітлює проблеми інвалідів. Тим паче, питання реалізації в Україні Конвенції ООН про права інвалідів. Резолюція конференції та пропозиції щодо поліпшення інформаційного забезпечення інвалідів були проігноровані органами влади. Це підтверджено і на засіданні «Круглого столу» в місті Києві, де розглядалось це питання в червні цього року.

Львівська обласна асоціація інвалідів у звітному періоді певну увагу приділяла питанням працевлаштування інвалідів. Двічі – в серпні 2011 року та в листопаді 2012 року були проведені конференції на тему: «Забезпечення людям з інвалідністю права на працю і зайнятість». Прийняті відповідні резолюції з цих питань, укладено договори про співпрацю між обласною асоціацією інвалідів та обласним центром зайнятості, а також з об’єднанням роботодавців Львівщини. В цих питаннях є певні зрушення. Налагоджено обмін інформацією між цими структурами та асоціацією, активізувалась робота в містах та районах області. Проте, проблеми в працевлаштуванні інвалідів залишаються. В законодавчому плані держава не забезпечує саме право людей з інвалідністю на працю. У Законі України «Про зайнятість» фактично не передбачено виконання жодних вимог Конвенції ООН про права інвалідів щодо права людей з інвалідністю на працю і зайнятість.

Тому в Резолюції конференції чітко визначені напрямки поліпшення цієї роботи і подані відповідні пропозиції до органів влади.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася стосовно правового та соціального захисту інвалідів, в січні 2012 року було проведено засідання Ради Львівської обласної асоціації інвалідів з порядком денним: «Про стан правового та соціального захисту інвалідів в Україні та області і напрямки роботи ЛОАІ ВОІ СОІУ, міських і районних асоціацій та товариств інвалідів та забезпеченню правового та соціального захисту людей з інвалідністю».

Враховуючи незадовільний стан правового та соціального захисту людей з інвалідністю, було прийнято рішення про проведення в травні 2012 року позачергового VII з’їзду Львівської обласної асоціації інвалідів з порядком денним про хід реалізації в Україні та області Конвенції ООН про права інвалідів та обласної комплексної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки.

З’їздові передували конференції та збори міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, де обговорювались питання, як безпосередньо в районах та містах виконуються законодавчі та нормативно-правові акти стосовно інвалідів, а також обласна комплексна Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки та відповідні міські та районні програми. На цих конференціях та зборах представники органів влади звітувались про проведену роботу з цих питань. Це були фактично громадські слухання – як органи влади виконують свої зобов’язання перед людьми з інвалідністю.

На VII позачерговому з’їзді була прийнята резолюція з конкретними пропозиціями посилення правового та соціального захисту людей з інвалідністю та відповідні звернення до Президента, Верховної Ради, Кабміну України.

Ми бачили також багато проблем в медичному забезпеченні інвалідів. Спільно з ВОІ СОІУ стали організаторами проведення в жовтні 2012 року в м. Львові Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Шляхи попередження інвалідності в Україні та підвищення ефективності медичного забезпечення інвалідів відповідно до вимог Конвенції ООН про права інвалідів».

Конференція визнала незадовільним стан медичного забезпечення людей з інвалідністю в Україні. В прийнятій резолюції визначені конкретні напрямки поліпшення медичного забезпечення людей з інвалідністю. Зокрема, пропонувалось Кабміну України розробити (за участю громадських організацій інвалідів) та затвердити Державну Програму «Забезпечення доступності та ефективності медичного обслуговування людей з інвалідністю»; а також внести зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», передбачивши в ньому окремий розділ «Медичне забезпечення інвалідів».

Як видно з вищевикладеного, Рада, Президія Ради, виконавчий апарат Львівської обласної асоціації інвалідів у звітному періоді активно працювали над вивченням реального стану в питаннях правового та соціального захисту людей з інвалідністю, здійснювали моніторинг забезпечення державою всіх прав і свобод людей з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Одним з ключових питань, яке реалізовано Львівською обласною асоціацією інвалідів – була підготовка і проведення спільно з Всеукраїнською організацією інвалідів СОІУ в липні 2013 року в м. Львові Всеукраїнської конференції на тему: «Дотримання в Україні чинного законодавства та нормативно-правових актів щодо соціального та правового захисту людей з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів».

Конференції передувала велика робота як в області, так і в Україні. Здійснений моніторинг чинного законодавства, нормативно-правових актів, державних програм стосовно інвалідів засвідчив те, що більшість з них не відповідають вимогам Конвенції ООН про права інвалідів та не забезпечують життєдіяльність людей з інвалідністю, їх права та соціальний захист. В прийнятій резолюції відзначалось, що в сьогоднішній політиці держави щодо захисту прав людей з інвалідністю відсутній комплексний підхід із створення умов для подолання їх незахищеності в питаннях доступності до сфери життєдіяльності, медичного обслуговування, освіти, зайнятості та ставлення до них суспільства, як до повноцінних його членів.

В резолюції викладені конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правових актів стосовно інвалідів. Йшлося про прийняття Закону України «Про статус інвалідів в Україні», прийняття нової Державної програми з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів замість Державної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, яка визнана громадськими організаціями такою, що не забезпечує життєдіяльність інвалідів та не відповідає Конвенції ООН про права інвалідів.

Ставилось питання про прийняття Державної програми підтримки громадських організацій та їх підприємств, а також Державної програми правової та соціальної підтримки людей з інвалідністю у сільській місцевості.

Низка пропозицій була до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо.

Тобто Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ в звітному періоді постійно аналізувала виконання чинного законодавства, нормативно-правових актів, державних програм стосовно людей з інвалідністю, здійснювала моніторинг відповідності їх Конвенції ООН про права інвалідів. Вироблялись конкретні пропозиції, які скеровувались до Президента, Кабміну, Верховної Ради України у відповідні міністерства та відомства.

Проте делегатів, та і всіх інвалідів, цікавлять результати проведеної роботи, що змінилось і які є невирішені проблеми.

Скажемо, що на рівні області нам вдалось досягти певних результатів.

По-перше, прийнята обласна комплексна Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки, яка розроблялась обласною асоціацією інвалідів і в цілому виконується. Її виконання  перебуває під постійним контролем Львівської обласної асоціації інвалідів, її міських та районних асоціацій і товариств, інших громадських організацій інвалідів.

Зокрема, напередодні нашого з’їзду, практично в усіх районах і містах пройшли збори та конференції асоціацій інвалідів, де заслухані звіти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, як виконується обласна та відповідні міські і районні комплексні Програми, зроблено аналіз, напрацьовані заходи щодо усунення наявних недоліків.

Щорічно питання виконання обласної комплексної Програми заслуховувалось на засіданнях координаційної ради у справах інвалідів при облдержадміністрації.

В усіх містах та районах області інвалідам надаються пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги, в цілому забезпечується безоплатний проїзд інвалідів усіх категорій у межах області згідно з чинним законодавством, є позитивні зрушення в питаннях доступності інвалідів до соціальної інфраструктури, до об’єктів житлового та громадського призначення тощо.

Разом з тим, в області не забезпечуються потреби інвалідів в капітальному та поточному ремонті житла, встановлення приладів обліку газу, електроенергії та води за рахунок надавачів послуг та місцевих бюджетів для одиноких малозабезпечених інвалідів.

Не забезпечується доступність інвалідів на залізничному транспорті, на автовокзальних та автобусних станціях. Не в повній мірі здійснюється в області медичне забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю. Не розроблена програма сприяння розвитку людей з інвалідністю та використання їх творчого, художнього потенціалу заради їх культурно-духовного збагачення.

В більшості своїй не вирішення цих проблем пояснюється відсутністю відповідного бюджетного фінансування. Цей факт існує. Але багато питань необхідно вирішити за рахунок підприємств, організацій, установ, які згідно з чинним законодавством повинні створювати відповідні умови для людей з інвалідністю.

Безумовно, програми, які приймаються органами місцевого самоврядування, не можуть повністю забезпечити життєдіяльність людей з інвалідністю, їх правовий та соціальний захист.

Однією з причин незадовільного стану правового та соціального захисту інвалідів  є недосконале чинне законодавство та нормативно-правові акти стосовно інвалідів, а також злочинна бездіяльність попередньої влади в реалізації вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Сьогодні актуальне питання: чому за 4,5 роки (з березня 2010 року), з часу, коли Конвенція про права інвалідів набула чинності в Україні, немає жодних зрушень в питаннях правового та соціального захисту людей з інвалідністю? Чому життєвий рівень інвалідів з кожним роком погіршується?

Перш за все, попереднє керівництво держави за ці роки практично нічого не зробило для реалізації Конвенції про права інвалідів, особливо в питаннях внесення змін до чинного законодавства та нормативно-правових актів стосовно людей з інвалідністю.

Відбулося ігнорування з боку органів державної влади пропозицій громадських організацій інвалідів, як всеукраїнських, так і регіональних. Практично проігноровані всі пропозиції, прийняті в постановах та резолюціях всеукраїнських та регіональних заходів, про які я говорив вище.

Кабмін України не відреагував на пропозиції Всеукраїнської організації інвалідів СОІУ та Львівської обласної асоціації інвалідів при підготовці Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року. Як наслідок, Кабміном України затверджена недолуга програма, яка не відповідає вимогам Конвенції ООН про права інвалідів та не забезпечує правовий та соціальний захист людей з інвалідністю.

Натомість, навіть ця Програма не виконується. Згідно з цією Програмою в 2012-2014 роках повинно бути удосконалено 66 нормативно-правових актів (з 67). Про жодне з таких удосконалень інформація відсутня.

В той же час в Національній доповіді про заходи, вжиті для реалізації Україною зобов’язань за Конвенцією ООН про права інвалідів, яка подана Комітету ООН з прав інвалідів, міститься сфальсифікована інформація про велику роботу, проведену державою з реалізації вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Я далекий від того, щоб всю вину за критичний стан в правовому та соціальному захисті інвалідів покласти на державу. В першу чергу ідеться про період правління режиму Януковича, який всі ці роки вів неоголошену війну з українським народом.

Проте для Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, її місцевих осередків ці роки  не були марними. Ми вивчили і знаємо реальну ситуацію стану правового і соціального захисту інвалідів, як в області, так і в цілому в Україні.

Зараз ми живемо з вами в стані війни, занепаду економіки, політичної нестабільності в державі. В жовтні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України, надалі – новий уряд, реформування адміністративної системи тощо. Тобто важкий перехідний період в житті нашої держави, кожного її громадянина.

І тому наш з’їзд повинен виробити головні напрямки роботи, визначитися з невідкладними заходами, які необхідно здійснити в найближчий період, як на регіональному, так і державному рівні.

На регіональному рівні нам необхідно терміново переглянути та здійснити моніторинг всіх регіональних програм, заходів, ухвал, рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, які на сьогодні діють в області стосовно людей з інвалідністю та пропозиції для поліпшення ситуації винести на засідання Координаційної ради при облдержадміністрації.

Вже сьогодні на з’їзді розглянути проект обласної комплексної Програми правового захисту та соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки, розроблену Львівською обласною асоціацією інвалідів та подати її на розгляд Координаційної ради у справах інвалідів при облдержадміністрації з наступним скеруванням на погодження з державними структурами відповідно до встановленого порядку.

Аналогічну роботу провести в містах та районах області за участю міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, інших громадських організацій інвалідів.

Я звертаюсь до керівництва облради, облдержадміністрації, керівників департаментів та управлінь облдержадміністрації відповідально віднестись до підготовки за участю громадських організацій інвалідів соціальних програм щодо забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю.

На державному рівні потрібно не допустити скорочення чи призупинення соціальних програм стосовно інвалідів. При формуванні Державного бюджету на 2015 рік передбачити збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних людей, пенсій та соціальних виплат, які б забезпечили життєдіяльність людей з інвалідністю.

В 2015 році, як мінімум, прийняти нову Державну програму з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів, в якій передбачити конкретні зміни до чинного законодавства та нормативно-правових актів, які б відповідали вимогам Конвенції про права інвалідів та забезпечували б належний життєвий рівень, правовий та соціальний захист людей з інвалідністю.

Розпочати підготовку проекту Закону України «Про статус інвалідів в Україні» з тим, щоб розглянути цей проект на ІХ черговому з’їзді Всеукраїнської організації інвалідів СОІУ в травні 2015 року.

В цілому було б доцільно Всеукраїнській організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» створити експертну групу, яка б займалась аналізом та розробкою пропозицій щодо змін до законодавчої та нормативно-правової бази стосовно людей з інвалідністю.

На мою думку, необхідно ВОІ СОІУ, Львівській обласній асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, іншим регіональним організаціям ВОІ СОІУ провести аналіз всіх прийнятих в останні роки постанов, резолюцій, заходів, здійснити їх корегування та направити у відповідні державні органи для реагування.

Є також пропозиція звернутись від імені нашого з’їзду до всіх регіональних організацій ВОІ СОІУ розглянути на своїх конференціях ситуацію, яка склалась в державі та регіонах з правовим та соціальним захистом інвалідів та прийняти відповідні заходи для поліпшення життєвого рівня інвалідів.

Шановні колеги!

Звіт про роботу Ради Львівської обласної асоціації інвалідів, її членів, голів міських та районних асоціацій і товариств інвалідів фактично відбувався понад 3 місяці.

Більшість зборів та конференцій в містах та районах пройшли за участю керівництва обласної асоціації інвалідів.

Ми інформували відкрито про критичну ситуацію, яка склалася в нашій державі в питаннях правового та соціального захисту інвалідів, бачили і чули ваші проблеми.

Нашою метою було здійснити моніторинг реального стану правового і соціального захисту людей з інвалідністю та виробити проект обласної комплексної Програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю на 2015-2018 роки.

Ця програма розроблена і сьогодні вноситься на ваш розгляд.

Інші проблеми, які порушувались на зборах і конференціях міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, і вирішення яких входить до компетенції державних органів влади,  узагальненні й будуть скеровані для відповідного розгляду в центральні органи влади.

 
Prev Next

Місію ОБСЄ в Україні цікавлять проблеми …

Місію ОБСЄ в Україні цікавлять проблеми людей з інвалідністю

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) постійно моніторить ситуацію, яка є в нашій країні, задля зменшення напруження, становлення миру, стабільності та безпеки. Не можуть залишатися осторонь і...

02 лист. 2015

Чого очікувати інвалідам після місцевих …

Чого очікувати інвалідам після місцевих виборів?

Соціальні магазини і низькопідлоговий транспорт – це позитив Люди з інвалідністю покладали і далі покладають великі сподівання на цьогорічні місцеві вибори. Вони надіються, що оновлені місцеві органи влади в умовах...

02 лист. 2015

Ідеї добра та краси у творах Маргарити Г…

Останнім часом видано низку друкованих, дуже гарних за змістом, з мистецьким смаком оформлених творів львівської письменниці Маргарити Горбик. До книг, які змальовують конкретну дійсність у художньому виразі належать «Життя...

02 лист. 2015

Що можна встигнути за кілька днів

Що можна встигнути за кілька днів

У Києві презентували благодійний проект «Оскар і Рожева Пані» Проблема паліативної дитячої допомоги в Україні нині існує наче в іншій системі координат: є життя – складне і суперечливе, і є...

29 жовт. 2015

Як призначатимуть пенсію інваліду АТО?

Як призначатимуть пенсію інваліду АТО?

Запитує Олег Кобцев з Дніпропетровська: Набув статус інваліда війни – брав участь в АТО. Як мені призначатимуть пенсію? Шановний Олеже Васильовичу, інвалідами війни є особи з числа військовослужбовців діючої...

29 жовт. 2015

У муніципальних музеях столиці стартував…

У столиці стартував новий проект розвитку міських музейних програм для дітей з особливими потребами під назвою «Київ. Культура без обмежень». Його мета – здійснення реальних кроків задля вирішення проблеми...

29 жовт. 2015

Попри ДЦП стала успішним працівником IT-…

На перший погляд це приваблива молода жінка, котра працює в ІТ-сфері. Самостійно опанувала «WordPress», брала участь у тренінгах «Створення сайта на Drupal», закінчила курси тестувальників, Основи PHP. Вивчає англійську...

29 жовт. 2015

Паралімпійці України привезли 13 високих…

Українські спортсмени з вадами розумового та фізичного розвитку вдало виступили на IV Глобальних Іграх, що проходили нещодавно у м. Латакунга, Еквадор.  Усього спортсменами з України було завойовано 13 високих...

29 жовт. 2015

Новий потяг Львів-Чернівці адаптовано дл…

Новий потяг Львів-Чернівці адаптовано для людей з інвалідністю

У жовтні зі Львова до Чернівців здійснив перший рейс згідно з графіком денний швидкісний поїзд, який долає відстань між цими містами за 2,5 години. Його протестував кореспондент Павло Монахов,...

29 жовт. 2015

Біла тростина як символ сліпоти

Міжнародна спільнота від 1970 року 15-го жовтня почала відзначати Міжнародний день білої тростини. Цей день є своєрідним нагадуванням суспільству про існування людей з вадами зору, а також – приверненням...

29 жовт. 2015

У чужій хаті – чужа правда

На Одещині переселенці з інвалідністю борються за дах над головою Кілька ночей поспіль хворі люди не можуть спокійно спати. Переселенців-інвалідів із зони АТО, які проживають у санаторії «Сперанца» у смт...

29 жовт. 2015

Українські гардемарини у візках стали тр…

Українські гардемарини у візках стали третіми у світі

Успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з фехтування на візках на чемпіонаті світу з фехтування на візках, який нещодавно відбувся у м. Егер (Угорщина): 11 наших спортсменів, змагаючись із...

29 жовт. 2015

Семінар пройшов «на ура»

«Реабілітація та захист неповносправних осіб» – семінар з такою назвою відбувся у Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів 1 жовтня. Організатор заходу - Львівське міське товариство...

29 жовт. 2015

Бочча популяризують на Львівщині

У приміщенні спортзалу середньої загальноосвітньої школи №82 м. Львова 29 вересня відбувся Відкритий Кубок Львівської області з бочча. Організатор змагань – Львівський регіональний центр «Інваспорт». Змагання відбувалися в дорослому...

29 жовт. 2015

Право на навчання доводиться інвалідам в…

Цими днями з достовірних джерел я довідався неприємну новину. На Вінниччині, без попередження і без докорів сумління, закрили черговий навчальний заклад, в якому освіту здобували діти з особливими потребами....

29 жовт. 2015

Творчість із променями добра і благород…

У Самбірському історико-етнографічному музеї «Бойківщина» експонується тематична виставка картин «Україна в моєму серці» художника-інваліда зі смт. Чабани Києво-Святошинського району на Київщині Юрія Пацана. Прикметно, що її урочисто відкрито...

23 лип. 2015

Донеччина: діє громадська Рада у справах…

Відбулося перше установче засідання Громадської консультативної Ради у справах інвалідів при Донецькій облдержадміністрації. Організатори заходу – Донецька обласна організація інвалідів і Департамент соціального захисту ДОДА. У засіданні взяли участь...

21 лип. 2015

Літній відпочинок

Літній відпочинок

Напередодні свята Петра і Павла у Шевченківській районній організації ВОІ СОІУ, що в Чернівцях, відбулась гарна подія. Відбувся виїзд на природу, який вже став традицією у літній період.Лише зійшло...

21 лип. 2015

У боротьбі за радість батьківства

У боротьбі за радість батьківства

Світлана та Анатолій все життя провели в спеціальних закладах – будинок дитини, інтернат і, зрештою, геріатричний пансіонат. Ні за що в світі вони не бажали такої долі своїм дітям. Однак...

14 лип. 2015

Урочистості 8 і 9 травня у Києві

Урочистості 8 і 9 травня у Києві

У День пам’яті і примирення Президент України Петро Порошенко разом з Генеральним Секретарем ООН Бан Кі-муном взяли участь у відкритті інсталяції «Україна... Війна...» у рамках акції «Маки пам'яті». ...

15 трав. 2015

Михайло Хусківадзе – у Книзі рекордів Ук…

Михайло Хусківадзе – у Книзі рекордів України

Ми вже неодноразово писали про унікального тренера Михайла Хусківадзе, який, незважаючи на поважний вік, – у свої 95 років працює, тренуючи паралімпійську збірну України зі стрільби з лука. Нещодавно...

20 бер. 2015

Мінсоцполітики забезпечить соціальний за…

Відбулася зустріч фахівців Міністерства соціальної політики України з експертами фіскальної групи місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі обговорено низку питань щодо надання соціальної допомоги громадянам, зокрема,...

14 січ. 2015

Жити, а не виживати

Жити, а не виживати

Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ – найпотужніша і найбільша, без перебільшення, громадська організація людей з інвалідністю на Львівщині та й в Україні. Вона реалізовує безліч проектів, організовує чимало...

05 січ. 2015

Серця, зігріті увагою

Серця, зігріті увагою

Саме такі почуття викликали в учасників VII Всеукраїнського фестивалю творчості  людей з інвалідністю «На крилах надії 2014» благодійники Громадської організації «Розбудова» (керівник Віктор Журавльов). Розуміючи важкий суспільно-політичний стан в...

25 груд. 2014

Павло Розенко: Адресні пільги і новий тр…

Міністр соціальної політики Павло Розенко розповів про пропозиції до програми Уряду на 2015 рік. За його словами їх п’ять. «Перше – це, безумовно, трансформація пенсійної системи, включаючи перехід від...

25 груд. 2014

Дитячі мрії про мир

Дитячі мрії про мир

Останнім часом у різних містах нашої країни організовують концерти, творчі акції для збору коштів українським воякам, які перебувають у зоні АТО. Однак концерт, що відбувся 30 листопада у Львові –...

25 груд. 2014

Велика сила любові

Промені сонця повільно опускалися за вікном лікарняної палати і вигравали на останньому пожовклому листочку оголеного клена, що ріс біля лікарні. Листочок тріпотів від подиху холодного вітру, ледь тримаючись за...

25 груд. 2014

Рятуймо жінок!

Рятуймо жінок!

Серед злоякісних новоутворень в українок останні кілька років домінує рак молочної залози. Ця недуга «розгулюється» і європейськими країнами, однак там рівень смертності значно нижчий. А причина одна – в Україні,...

25 груд. 2014

Не знизити рівень соціального захисту ін…

Не знизити рівень соціального захисту інвалідів!

Представники громадськості, інваліди, загалом малозабезпечені України у ці дні неабияк переймаються такою проблемою: на дай, Боже, щоб у 2015 році понизився рівень їх соціального захисту! Він сьогодні і так...

25 груд. 2014

Натхненні творчістю

- Наш музей унікальний і навіть в деякій мірі може скласти «конкуренцію» окремим музеям Львова, - жартома з гордістю говорить культорганізатор відділення соціально-побутової реабілітації Львівського міського територіального центру соціального обслуговування...

25 груд. 2014

Українець винайшов пристрій, який рятує …

Українець винайшов пристрій, який рятує людей при 90 % опіків

У боях на сході України під час проведення АТО багато наших воїнів під вогнем з російських «градів» і гармат отримують важкі поранення від осколків. У результаті – тяжкі враження...

25 груд. 2014

Незвичайна виставка

З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку в приміщенні Центру соціальної допомоги Благодійного фонду «Карітас - Львів УГКЦ», що розташований на вул. І.Франка, 9, відбулася надзвичайно цікава виставка «Барви...

25 груд. 2014

Щоб повірити в добро, треба почати робит…

У листопаді цього року відзначає свій 75-річний ювілей Львівська обласна організація УТОГ, заснована ще в 1939 році. Сьогодні організація нараховує 2328 інвалідів з вадами слуху, тотальною глухотою та подвійною інвалідністю. Основна...

03 груд. 2014

Унікальна операція українського нейрохір…

Вперше в Україні талановитий нейрохірург, доктор медичних наук Костянтин Костюк під наглядом всесвітньо відомого професора з Канади Джеймса Рутки прооперував шестирічного хлопчика з важкою формою епілепсії, при якій раніше не...

03 груд. 2014

Фільм для незрячих – у кінотеатрах Украї…

У кінотеатрах України розпочинається показ художнього фільму режисера Олеся Саніна "Поводир". Фільм адаптований для незрячих глядачів шляхом створення окремої звукової доріжки з тифлокоментарем. Починаючи з 20 жовтня, Олесь Санін...

28 жовт. 2014

Засідала Президія Ради Львівської обласн…

Засідала Президія Ради Львівської обласної асоціації інвалідів

21 жовтня ц. р. Члени Президії Ради ЛОАІ обговорили кілька питань. З першого – «Про скликання засідання Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ 26 грудня 2014 року» доповів голова асоціації Леонід...

28 жовт. 2014

Окуляри для незрячих

У дослідницькому центрі в Ґвадалахарі (Мексика) вчені винайшли спеціальні лінзи для незрячих або слабозорих людей. Ідея полягає в тому, щоб перетворити традиційну пару скелець на навігаційний пристрій, який давав...

28 жовт. 2014

"Нобеля" з фізіології дали за відкриття …

Вони виявили, яким чином мозок дізнається, де ми перебуваємо, і здатен скеровувати наше переміщення. Ці досягнення можуть допомогти зрозуміти, чому пацієнти з хворобою Альцгеймера не впізнають місцевість, де перебувають. ...

28 жовт. 2014

Автомобілі для інвалідів на візках

Чеські інженери прагнуть налагодити виробництво транспортного засобу «Elbee», призначеного для інвалідів на візках. Адже для багатьох із них справжньою проблемою є посадка та висадка з автомобіля без сторонньої допомоги. ...

28 жовт. 2014

Спартакіада єдності

Спартакіада єдності

Вже 27 років минуло з часу, коли на Львівщині започаткували обласні спартакіади людей з інвалідністю. Ця щорічна подія є святом для її учасників, адже вона дає змогу початківцям та...

28 жовт. 2014

Звіт Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ VIII з’їзду Льв…

Шановні колеги та гості! VIII з’їзд Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ проходить в надзвичайно важкий для нашої держави час. Йде війна за незалежність і цілісність України, гинуть наші діти, рідні,...

28 жовт. 2014

Швейцарія вражає доступністю і… дорогови…

Швейцарія вражає доступністю і… дороговизною

Швейцарія – одна з найрозвиненіших країн світу. Вона славиться сирами (у Швейцарії є понад 140 їх видів), шоколадом, складними ножами і, звісно, годинниками. А ще цю країну вважають однією...

28 жовт. 2014

Думки активістів ЛОАІ з нагоди 25-річчя …

Думки активістів ЛОАІ з нагоди 25-річчя асоціації.

Ніла ВАСИЛИК, голова Радехівської районної асоціації інвалідів Коли я три роки тому очолила районну асоціацію інвалідів, її робота була занедбана, і щоб все налагодити, мені велику допомогу надали  голова ЛОАІ Леонід...

28 жовт. 2014

Літопис Всеукраїнського часопису «Благов…

· Перший номер Всеукраїнського часопису «Благовіст» вийшов друком 4 вересня 1991 року. Засновник газети – Львівська обласна асоціація інвалідів. · З 1996 року співвидавцями газети виступають ВОІ «Союз організацій інвалідів України»...

28 жовт. 2014

Вітання!!!

Колективу редакції Всеукраїнського часопису для інвалідів «Благовіст» Шановні колеги! Прийміть щирі вітання з нагоди виходу 1000 номера часопису «Благовіст». Тисяча номерів - це тисяча творчих зустрічей з читачами протягом більш як 23 роки. І...

28 жовт. 2014

Думки ветеранів-засновників Львівської о…

Думки ветеранів-засновників Львівської обласної асоціації інвалідів

Анатолій ШНАЙДРУК, голова Бродівської районної асоціації інвалідів: - Я був серед тих, кому випало у вересні 1989 року започатковувати діяльність Львівської обласної асоціації інвалідів. Скажу відверто: організація потрібна, роль її важлива,...

28 жовт. 2014

На інвалідській спартакіаді не було пере…

Спільнота людей з особливими потребами Городоччини, яка торік переступила 20-річний рубіж, робить чимало для того, аби вивести неповносправних із чотирьох стін. І все тому, що за справу розвитку потребуючих беруться...

28 жовт. 2014

Уряд розпочав процес реорганізації проте…

17 липня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про реорганізацію деяких казенних підприємств». Як повідомили у Мінсоцполітики, наразі в Україні налічується 2,6 млн. громадян з обмеженими можливостями. Виготовлення технічних засобів реабілітації...

14 серп. 2014

Вагоме слово авторів „Благовіста”

Зір і слух часопису „Благовіст” – це його дописувачі, позаштатні автори. Вони – постійно в гущі життя, на його передовій, вони наче розвидники доносять через газету до читачів болюці проблеми,...

14 серп. 2014

Відповідальність за наше майбутнє лежит…

06 серпня цього року в малій залі Жовківського районного дому Просвіта  відбулася конференція  по питанню виконання  районної комплексної  програми соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2011- 2014 роки а...

14 серп. 2014

На Жидачівщині розглянуте питання викона…

17 липня цього року в Жидачівському районі на Львівщини   проаналізовано  виконання обласної та районної  Комплексної програми соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2011 – 2014 роки. Голова Жидачівської районної...

14 серп. 2014

Конференція у Буську

8 липня  актовий зал Буської райдержадміністрації  був заповнений людьми з інвалідністю, які проводили тут свою конференцію.  Розглядались  питання виконання в Буському районі обласної і відповідної районної комплексної програми...

14 серп. 2014

Конференція в Червоноградській міській а…

25 липня  2014 року Червоноградська міська асоціація інвалідів провела конференцію, на якій розглянула питання  про роботу в  Червонограді над  виконанням  міської Комплексної програми соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на...

08 серп. 2014

В деяких районах Львівщини інвалідів не…

Конференція по питанню виконання в Старосамбірському районі обласної і районної Комплексної програм соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю на 2011 – 2014 роки відбулась 24 липня цього року...

08 серп. 2014

Все буде так, як хоче Бог

В залі засідань Моршинської міської ради 22 липня цього року Моршинським міським товариством та Стрийською районною асоціацією інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ   проведена конференцію на тему:  «Виконання обласної...

08 серп. 2014

Продовжується обговорення виконання в Ук…

21 липня цього року відбулась Конференція Львівського міського товариства інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ та Франківського районного товариства інвалідів м.Львова ЛОАІ ВОІ СОІУ, яку проводила голова організацій...

08 серп. 2014

Сяйво дитячих посмішок

«Сяйво дитинства» - таку назву носить Всеукраїнський фестиваль творчості дітей-інвалідів, який вже вдруге відбувся у м. Хмельницькому. Організований він і проведений за ініціативи голови Хмельницької обласної організації інвалідів Анатолія Миколайовича...

06 серп. 2014

Жінки з інвалідністю мають відчути себе …

Основне покликання жінки – бути матір’ю, і незважаючи на різні перешкоди, в тому числі і проблеми зі здоров’ям, кожна жінка прагне зреалізувати себе в цій сфері. Саме ця теза...

06 серп. 2014

Дати роботу – це реально захистити людин…

(Проблема, що стає вічною) Це вже істина: вижити інваліду на пенсію чи соціальну виплату просто неможливо. Це приреченість на безпросвітне існування. Не раз мені доводиться чути від інвалідів такі слова: «Найкращим соціальним...

29 лип. 2014

Ті, що не скорилися долі

Чарівна краса її творчості Ім’я Ольги Олександрівни Харченко відоме багатьом прихильникам народної творчості. Її унікальні роботи з вишиванок, в’язання, макраме у всіх, хто їх бачив, викликають велике захоплення. Цікаво те, що Ольга...

29 лип. 2014