This website works best with JavaScript enabled

Львівська обласна асоціація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (ЛОАІ ВОІ СОІУ) створена у вересні 1989 року як неприбуткова громадська організація і є однією з перших створених громадських організацій інвалідів України, яка опікується інвалідами загального захворювання.

 • 1
 • 2
Нарада виконавчого апарату Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ Учасники Конференції обговорюють реалізацію Конвенції ООН про права інвалідів на Львівщині

Основною метою діяльності ЛОАІ ВОІ СОІУ є задоволення та захист законних соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права інвалідів, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», інших законодавчих та нормативних документів стосовно інвалідів. Сьогодні ЛОАІ ВОІ СОІУ є найчисельнішою громадською організацією інвалідів України. Вона об’єднує 35 міських, районних асоціацій і товариств інвалідів, що є юридичними особами, до яких входять понад 70 тисяч інвалідів Львівської області, крім того до складу асоціації входять Дрогобицький центр «Реабілітація інвалідів» та Благодійний фонд допомоги інвалідам гірських районів. В структурі обласної асоціації працює організаційний, інформаційно – аналітичний, юридичний відділи. ЛОАІ ВОІ СОІУ забезпечує методичну допомогу і підтримку, а також координацію дій її районних і міських асоціацій і товариств у питаннях забезпечення інвалідам їх конституційних прав та реалізації законних інтересів. Для більш ефективної роботи по реалізації соціальних програм стосовно інвалідів при Львівській обласній асоціації інвалідів ВОІ СОІУ створені профільні комітети за напрямками діяльності:

 • Комітет законодавчої ініціативи;
 • Комітет по роботі з жінками - інвалідами;
 • Комітет в справах молодих інвалідів;
 • Комітет з питань спортивної роботи серед інвалідів;
 • Комітет з виробничих питань;
 • Комітет міжнародних відносин;
 • Комітет по культурі;
 • Комітет доступності.
Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ є засновником 11 підприємств, на більшості з яких працює понад 50% інвалідів.
 
Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ надає великого значення поліпшенню законодавчої та нормативної бази стосовно інвалідів. Вона була одним із ініціаторів прийняття в березні 1991 р. Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших законів і нормативних актів стосовно інвалідів. Обласною асоціацією інвалідів систематично аналізується стан дотримання чинного законодавства, нормативних актів щодо захисту прав та реабілітації інвалідів. Асоціація неодноразово ініціювала перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України вирішення питань покращення соціального захисту та реабілітації інвалідів а також захисту прав інвалідів відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів.
 
При безпосередній участі обласної асоціації інвалідів підготовлена та прийнята в 1991 році Львівською обласною Радою перша в Україні довготермінова обласна Комплексна програма соціального захисту і реабілітації інвалідів, якою були затверджені заходи по реалізації конституційних прав і законних інтересів інвалідів Львівщини.
 • 3
 • 4
Робота Президії Ради Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ Обговорення проблеми забезпечення прав інвалідів на прес-конференції із засобами масової інформації Львівщини

 

На 2011-2014 роки при безпосередній участі ЛОАІ ВОІ СОІУ розроблена чергова довготермінова обласна Комплексна програма соціальної підтримки і реабілітації інвалідів, до якої включені заходи по реалізації конституційних прав і законних інтересів інвалідів та їх громадських організацій. За ініціативою і при безпосередній участі міських і районних осередків ЛОАІ ВОІ СОІУ відповідні програми розроблені і прийняті всіма районними радами та радами міст обласного підпорядкування. Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ та її осередки проводять щорічні громадські слухання того, як виконуються затверджені Комплексні програми. У вересні 2010р. та в серпні 2011р. в рамках впровадження Конвенції ООН про права інвалідів комітетом законодавчої ініціативи Львівської обласної асоціації інвалідів підготовлена і проведена конференція представників громадських організацій інвалідів області з керівництвом області, представниками Головного управління юстиції, громадських правозахисних організацій на тему: «Забезпечення виконання на Львівщині вимог Конвенції ООН про права інвалідів»..

Обласна асоціація інвалідів приділяє велику увагу роботі з молодими інвалідами. В 2011 році комітетом ЛОАІ ВОІ СОІУ у справах молоді проведений семінар – тренінг «Роль громадських організацій інвалідів в інтеграції молодих інвалідів в суспільство». Участь в заході взяли керівники обласних управлінь і служб, чия робота пов’язана з молоддю, а також представники осередків ЛОАІ ВОІ СОІУ, інших громадських організацій інвалідів Львівщини та інших областей.

Значна кількість серед інвалідів обласної асоціації є жінки, тому питанню вирішення проблем жінок і дівчат інвалідів, дотримання при цьому гендерної політики в ЛОАІ ВОІ СОІУ приділяється значна увага. В 2010 році комітетом по роботі з жінками - інвалідами було проведено засідання круглого столу на тему: «Інтеграція в суспільство жінок – інвалідів», в якому були використані елементи тренінгу. Представники Львівської обласної асоціації інвалідів є членами і активними учасниками комітету в справах жінок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

Спортивно - фізична реабілітація інвалідів – один з найважливіших чинників їх соціальної реабілітації, якнайшвидшої адаптації в суспільство. Для забезпечення соціальної і спортивно – фізичної реабілітації інвалідів Львівська обласна асоціація інвалідів проводить щорічні спортивні змагання серед інвалідів. В 2011 році проведена ХХІV Спартакіада інвалідів Львівщини. Змагання проходять поетапно: на рівні районів і міст області, переможці беруть участь в щорічних Спартакіадах інвалідів Львівщини. Переможці цих Спартакіад беруть участь у Всеукраїнських спортивних змаганнях з рекреаційних видів спорту.

 • 5
 • 6
Відкриття XXIV Спартакіади інвалідів Львівщини На творчому фестивалі інвалідів України (Галина Пристанська)

 

В Львівській обласній асоціації інвалідів активно працює комітет по культурі, який кожного року організовує фестивалі пісні і творчості інвалідів. Під час проведення обласних спартакіад проходить перший відбірковий тур фестивалю. Заключний тур фестивалю – обласний фестиваль «Радість життя», який традиційно проходить в Львівському національному академічному театрі опери і балету, присвячується Міжнародному дню інвалідів.

Творчі колективи і окремі інваліди неодноразово були лауреатами різних всеукраїнських і міжнародних фестивалів і конкурсів.

Львівською обласною асоціацією інвалідів ВОІ СОІУ, а також її міськими і районними асоціаціями і товариствами впроваджуються нові прогресивні методи роботи. Такі осередки ЛОАІ ВОІ СОІУ, як Стрийська міська асоціація інвалідів, Бродівська, Сокальська, Буська, Пустомитівська районні асоціації інвалідів та Жовківське районне товариство інвалідів стали переможцями ряду соціальних проектів. Неодноразовим переможцем соціальних проектів була і обласна асоціація інвалідів, яка надає постійну допомогу у створенні соціальних проектів міським і районним осередкам. В Пустомитівській, Сокальській, Жовківській районних, Стрийській і Моршинській міських організація інвалідів створені і працюють центри соціальної, фізичної і трудової реабілітації інвалідів, працює також Дрогобицький центр «Реабілітація інвалідів».

Налагодили і розвивають зв’язки з організаціями інвалідів інших держав та міжнародними організаціями інвалідів Бродівська, Сокальська, Буська, Пустомитівська районні асоціації інвалідів а також Жовківське районне товариство інвалідів, Дрогобицький центр «Реабілітація інвалідів» та Новороздільське міське товариство захисту дітей –інвалідів та інших інвалідів «Промінь життя».

В полі зору обласної асоціації інвалідів постійно перебувають питання навчання активу районних і міських осередків , обмін досвідом та вивчення нових методів роботи. Систематично з залученням спеціалістів та представників влади проводяться семінари, засідання «круглих столів», збори активу тощо.

Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ проводить велику роботу по інформаційному забезпеченню інвалідів. У вересні 1991 року асоціація створила і почала видавати першу всеукраїнську газету для інвалідів «Благовіст», а у серпні 2000 року - телепрограму для інвалідів «Береги надії».

Львівська обласна асоціація інвалідів ВОІ СОІУ має сучасне технічне обладнання: шість комплектів комп’ютерів, систему Інтернет зв’язку, електронну пошту, факс, телефонний зв’язок, ксерокс тощо. Комп’ютерна техніка впроваджена в десяти осередках ЛОАІ ВОІ СОІУ. З 2011 року обласна асоціація інвалідів має свою ВЕБ сторінку на сайті «Содружество» і свій ВЕБ сайт (Портал).

Все це підвищує ефективність роботи по соціальному захисту інвалідів області, їх реабілітації та захисту прав, дає можливість розширення географії спілкування організації.

Керівники та активісти Львівської обласної, міських та районних асоціацій і товариств інвалідів є представниками від громадських організацій інвалідів в радах, комітетах, колегіях, інших структурах, створених в системі органів влади. Зокрема, голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ Леонід Тарасенко є членом Координаційної ради у справах інвалідів при голові ОДА, членом Комітету доступності, створеного при ОДА, членом регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Львівській області, членом колегії головного управління праці та соціального захисту населення ОДА. Аналогічно голови міських та районних асоціацій і товариств інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ є представниками у відповідних структурах місцевих органів влади.

За значний вклад в питання соціального захисту інвалідів ряд керівників обласної, міських та районних асоціацій і товариств інвалідів нагороджені державними та урядовими нагородами. Голова Стрийської міської асоціації інвалідів Дарія Корінець та голова Стрийської районної асоціації інвалідів і Моршинського міського товариства інвалідів Зіновія Кецик нагороджені орденом Княгині Ольги III ступеня, голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ Леонід Тарасенко – орденом «За заслуги III ступеня», головам Бродівської та Золочівської районних асоціацій інвалідів Анатолію Шнайдруку та Марії Семенчук присвоєно звання «Заслужений працівник соціальної сфери». Ряд керівників міських та районних асоціацій і товариств інвалідів нагородженні Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики, а часопис «Благовіст» є володарем головного призу Всеукраїнського фестивалю журналістики «Милосердя» і дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Барви життя».

Комплекс заходів щодо правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації осіб з інвалідністю  та забезпечення повного і рівного користування всіма людьми з інвалідністю усіма правами людини, як основоположними свободами.

 

1. Організаційні і правові основи забезпечення інвалідам конституційних прав.

1.1. Розробити в кожному районі, місті обласного значення районні ( міські) комплексні програми на 2015-2018 роки. При формуванні річних  районних бюджетів та бюджетів міст обласного підпорядкування передбачити відповідні кошти для реалізації цих програм.

Райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Щорічно

 

1.2. Проаналізувати виконання обласної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями для забезпечення їм права на працю і зайнятість.

Департамент праці  та соціального

захисту населення облдержадміністрації

Львівський обласний центр зайнятості,

Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів,

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

громадські організації інвалідів

111кв. 2015 року

 

1.3. Для забезпечення ефективної роботи по виявленні всього комплексу потреб кожної особи з інвалідністю, що проживає на території  області,  з  метою реалізації її прав як громадянина України, продовжувати  формування комп’ютерно-інформаційної  бази даних інвалідів в цілому по області та в розрізі міст і районів.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,

головне управління Пенсійного фонду України

у Львівській області,

управління виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві.

Протягом 2015-2018рр.

 

1.4. Для забезпечення права дітей – інвалідів на якісну реабілітацію та інтеграцію в суспільство проаналізувати роботу кущових міжрайонних центрів соціальної реабілітації інвалідів і центрів ранньої соціальної реабілітації дітей – інвалідів. Про результати доповісти Координаційній раді в справах інвалідів облдержадміністрації

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

управління  молоді та спорту

облдержадміністрації,

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

райдержадміністрації, виконкоми міст обласного підпорядкування,

громадські організації інвалідів

11 –ий квартал 2015 року.

 

1.5. З метою координації і контролю за роботою по впровадженню вимог Конвенції ООН  Про права інвалідів та більш ефективної реалізації заходів щодо захисту прав, соціальної підтримки та реабілітації інвалідів  створити (там , де не створені) координаційні ради в справах інвалідів наділивши їх правами участі в проведенні моніторингів по питаннях реалізації Конвенції ООН Про права інвалідів. Запровадити посади радників голів райдержадміністрацій та голів міст обласного підпорядкування з числа керівників громадських організацій інвалідів.

Департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми  міст

обласного підпорядкування,

громадські організації інвалідів

До 25.12.2015р

 

1.6 Створювати належні умови діяльності  громадських організацій інвалідів      (виділення приміщень , необхідного обладнання тощо), а також щорічно передбачати для них в обласному та місцевих бюджетах кошти для надання фінансової допомоги по забезпеченню їх статутної діяльності.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

департамент  фінансів та фінансові

управління районів і міст обласного підпорядкування

Постійно

 

1.7. З метою покращення правового захисту та інформованості

надавати безкоштовну консультативну допомогу  з питань правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людям з інвалідністю, членам сімей, які опікуються дітьми – інвалідами та інвалідами 1 групи із залученням відповідних спеціалістів  (юристів, психологів, лікарів тощо).

В підрозділах виконавчої влади відкрити консультативні пункти, запровадити  пряму лінію телефонного зв’язку  для контакту з інвалідами і членами їх сімей.

Департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації,

головне управління юстиції у Львівській

області,

департамент охорони здоров’я

облдержадміністрації,

департамент освіти і науки

облдержадміністрації,

управління  молоді та спорту

облдержадміністрації,

юридичний відділ облдержадміністрації,

обласне відділення Фонду соціальног

о захисту інвалідів,

обласний центр зайнятості,

головне управління Пенсійного фонду

України у Львівській області,

виконкоми міст обласного значення,

райдержадміністрації,

громадські організації інвалідів.

Постійно

 

1.8. З метою забезпечення права людям з інвалідністю на доступ до правосуддя, дотримуватись порядку, згідно з яким нотаріальні дії для не чуючих громадян  при оформленні заповіту, даруванні, продажу  житла тощо проводити з  обов’язковою участю перекладача – дактилолога товариства глухих.                                       

Головне управління юстиції Львівської області,

Львівська обласна організація  УТОГ

Постійно

 

1.9.Для забезпечення рівних можливостей всім громадянам в реалізації їх конституційних прав, надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань соціального захисту та реабілітації інвалідам з психічними розладами а також сім’ям, які опікуються  дітьми-інвалідами із психічними розладами, із залученням спеціалістів (психологів, лікарів, юристів, соціальних працівників). Проаналізувати роботу  центрів практичної психології і соціальної реабілітації  та психо – медико -педагогічних  комісій, результати розглянути на засіданні Координаційної ради в справах інвалідів облдержадміністрації в 111кв. 2015 року.

 

Департамент охорони здоров’я

облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

головне управління юстиції Львівської області,

Постійно.

 

1.10 Для забезпечення прозорості роботи влади і  громадського контролю не менше одного разу на рік спільно з громадськістю аналізувати дотримання в області і в районах та містах обласного підпорядкування вимог Конвенції ООН Про права інвалідів та інших законодавчих і нормативних актів України щодо соціальної підтримки, реабілітації та захисту прав інвалідів і виносити результати  на розгляд Координаційної ради в справах інвалідів виконавчих органів місцевого самоврядування.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

головне управління юстиції у Львівській області ,

райдержадміністрації, виконкоми міст обласного підпорядкування,

громадські організації інвалідів

Щорічно

 

2.Забезпечення достатнього рівня життя та соціальний захист людей з інвалідністю.

2.1. Для забезпечення людям з інвалідністю достатнього життєвого

рівня та соціального захисту, передбачити при затвердженні місцевих бюджетів кошти для надання пільг при оплаті житла, послуг з водопостачання та водовідведення, теплопостачання та підігріву води, за користування природним газом, електроенергією, на придбання твердого палива та скрапленого газу таким категоріям :

- сім’ям, в яких проживає два та більше інвалідів ( враховуючи дітей інвалідів до 18-и років) -100% знижки на кожну особу інваліда в межах норм користування;

- одиноким інвалідам -100%  знижки в межах норм користування;

- інвалідам зору І та ІІ груп, відповідно 50% та 40% знижки на особу інваліда в межах норм користування.

- одиноко проживаючим інвалідам I групи з дитинства – 100 % знижки в межах норм користування.

Пільги надаються з розрахунку 21 м.кв. із врахуванням 10,5 м.кв. на сім’ю.

Місцеві органи влади можуть здійснювати заміну пільг адресною грошовою допомогою на повне покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Випадки погіршення в окремих територіальних громадах   вказаних умов надання пільг ( знижок) щорічно розглядаються в другому кварталі року  на засіданні Координаційної ради в справах інвалідів ОДА та виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

Міські ради міст обласного підпорядкування

районні ради, виконкоми міст обласного підпорядкування, райдержадміністрації, 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

департамент фінансів та фінансові управління районів та міст обласного підпорядкування.

Щорічно

 

2.2. З метою заощадження енергоносіїв і уникнення заборгованості одиноких малозабезпечених інвалідів за отримані послуги за їх заявами забезпечити їх  житлові приміщення  приладами обліку газу, електроенергії та води на пільгових умовах,     передбачивши на це кошти в місцевих бюджетах.

Міські ради міст обласного підпорядкування,

районні ради, виконкоми міст обласного

підпорядкування, райдержадміністрації.

департамент житлово-комунального господарства,

департамент  фінансів облдержадміністрації та фінансові управління районів і міст обласного підпорядкування

Щорічно при затверджені бюджетів

 

2.3. Щорічно вивчати потребу в капітальному та поточному ремонті житла

малозабезпечених інвалідів. З метою енергозбереження та зменшення інвалідами  витрат на комунальні послуги, за їх заявами адресно фінансувати заходи із  заміни вікон, утеплення стін тощо та враховувати кошти на зазначену потребу в місцевих бюджетах.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування,

міські ради міст обласного підпорядкування,

районні ради,

департамент фінансів облдержадміністрації

та фінансові      управління районів і міст

обласного підпорядкування,

громадські організації інвалідів

Протягом 2015-2018рр

 

2.4. Для підтримки достатнього життєвого рівня у місцевих бюджетах передбачати кошти для надання одноразової грошової допомоги найбільш незахищеним  людям з інвалідністю, в тому числі з тих, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Департамент соціального захисту

населення   облдержадміністрації

департамент фінансів облдержадміністрації

та фінансові      управління районів і міст

обласного підпорядкування,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування.

Щорічно

 

2.5. Для  забезпечення  людям з інвалідністю права вести незалежний спосіб життя радам місцевого самоврядування, належно виконувати функції відповідно до абз. 5, ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», виділення земельних ділянок інвалідам із захворюванням опорно – рухового апарату під гаражі для утримання спеціалізованих засобів пересування поблизу місця їх проживання.

Міські ради міст обласного підпорядкування, районні ради, виконкоми міст обласного підпорядкування, райдержадміністрації,

громадські організації інвалідів

Постійно

 

3. Транспортне обслуговування інвалідів, доступність, індивідуальна мобільність.

3.1.Щоб надати людям з інвалідністю можливість  брати участь у всіх аспектах життя перевізникам обласного підпорядкування забезпечити пільговий проїзд  інвалідів всіх категорій , (1 група із супроводжуючою особою) у межах області згідно з чинним законодавством.

Департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та палива облдержадміністрації ,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

Протягом року, 2015-2018рр                                                    

 

 

3.2.   Щорічно проводити моніторинг  обслуговування та перевезення людей з обмеженими функціональними можливостями, питання заслуховувати на засіданнях Координаційної ради в справах інвалідів ОДА

 

Департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та палива облдержадміністрації

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

1У кв.2015р. та 1У кв.2017р.

 

 

3.3. З метою забезпечення виконання в області Конвенції ООН Про права інвалідів  щорічно аналізувати стан  виконання законодавчих нормативних актів України стосовно безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення. За результатами щорічного аналізу питання розглядати на засіданні Координаційної ради в справах інвалідів ОДА, вживати невідкладних заходів  для їх виконання.       

Департамент соціального захисту населення

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування,

комітет доступності облдержадміністрації

Щорічно до 1-го грудня   поточного року

 

3.4. Для підвищення ефективності доступу людей з інвалідністю до об’єктів інфраструктури забезпечити встановлення на вулицях міст області знаків дорожнього руху: дозволу стоянок для автотранспорту інвалідів і контроль за їх функціонуванням.

 

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива

облдержадміністрації,

виконкоми міст обласного підпорядкування,,

управління ДАІ ГУМВС України

у Львівській області

Постійно протягом 2015-2018рр.

 

3.5. Для забезпечення доступності людей з вадами зору:

-  передбачити обов’язкове обладнання зони пішохідних переходів звуковими світлофорами та зебрами. З метою безперешкодного пересування інвалідів з вадами зору заборонити на тротуарах  встановлення яток, біг-бордів, квітників та паркування автотранспорту.

 

Управління ДАІ ГУМВС України у Львівській

області,

департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та палива облдержадміністрації,

департамент   житлово-комунального

господарства облдержадміністрації,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації,

Львівський міськвиконком,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Постійно протягом 2015-2018 рр.

 

- з урахуванням специфіки орієнтації  людей звадами зору забезпечити пристосування тротуарів та проїжджих частин у населених пунктах області;

 

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива

облдержадміністрації,

департамент   житлово-комунального

господарства облдержадміністрації,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації,

Львівський міськвиконком,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Постійно протягом 2015-2018рр.

 

- для людей з вадами зору на зупинках громадського транспорту забезпечити роботу озвучення повідомлень номера маршруту .

 

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива облдержадміністрації,

департамент   житлово-комунального

господарства облдержадміністрації,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації,

Львівський міськвиконком,

Постійно протягом 2015-2018рр

 

3.6.  Під час закупівлі за державні кошти рухомого складу міського громадського транспорту забезпечувати придбання моделей автобусів, які максимально доступні і придатні  для перевезення осіб з інвалідністю.

 

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива облдержадміністрації ,

департамент   житлово-комунального

господарства облдержадміністрації,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації

Львівський міськвиконком,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування,

тендерний комітет

Протягом 2015-2018 років

 

3.7. При видачі ліцензій для транспортного обслуговування населення надавати переваги транспортним фірмам  ( незалежно від форм власності), які мають транспортні засоби доступні та придатні для перевезення мало мобільних груп населення та осіб з інвалідністю а також тим, на роботу яких не надходили скарги від населення.

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Львівський міськвиконком,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування,

тендерний комітет

Протягом 2015-2018 років

 

3.8. Для забезпечення людям з інвалідністю мати доступ до сфери життєдіяльності, щорічно затверджувати перелік об’єктів  житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для осіб з обмеженими фізичними можливостями та обладнати їх необхідними допоміжними засобами.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Протягом 2015-2018рр.

 

3.9.  З метою забезпечення вимог доступності перевезень людей з інвалідністю на залізничному транспорті:

3.9.1.  Забезпечувати щорічне придбання для формування складу поїздів дальнього сполучення (фірмових поїздів) та електропоїздів спеціалізованих пасажирських вагонів кріпильними конструкціями, які пристосовані для перевезення інвалідів у візках, (з ліфтами-піднімачами, доступними туалетами).

Управління Львівської залізниці,

департамент   соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

3.9.2. При проведенні капітальних ремонтів рухомого складу пасажирських вагонів електро та дизель-поїздів, здійснювати пристосування з урахуванням перевезення пасажирів-інвалідів у візках (з ліфтами-піднімачами, доступними туалетами тощо).

Управління Львівської залізниці,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

3.9.3. Забезпечувати  спеціальними засобами для обслуговування пасажирів-інвалідів та мало мобільних груп населення, зокрема: для піднімання у салони вагонів, перевезення по території вокзалу та привокзальної площі, переміщення по салону вагонів тощо.

Управління Львівської залізниці,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

3.9.4. Забезпечувати безперешкодний доступ людей з інвалідністю та маломобільних груп населення з урахуванням вимог діючих будівельних норм на залізничному транспорті та  транспортній інфраструктурі на території вокзалів та станцій Львівської залізниці.

Управління Львівської залізниці,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

3.9.5.    Забезпечувати службу супроводу інвалідів по зору та інвалідів 1 гр. з ураженням опорно-рухового апарату від кінцевих зупинок громадського транспорту на привокзальній площі до відповідного потягу і навпаки.

Управління  Львівської залізниці,

джепартамент   соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018р .

 

3.10. Для можливості доступності до всіх сфер життя забезпечувати  супровід інвалідів по зору та інвалідів 1 гр. з ураженням опорно-рухового апарату  від кінцевих зупинок громадського транспорту на  площі  Львівського аеропорту до відповідного літака і навпаки.

Львівський аеропорт,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

3.11. Для забезпечення  людям з інвалідністю права на міжнародне співробітництво встановити засоби доступності відповідно до чинних будівельних норм на митних переходах та об’єктах прилеглої території.

Львівська митниця,

департамент   соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр

 

3.12. З метою забезпечення вимог доступності перевезень людей з інвалідністю обладнати засобами доступності автовокзали та автобусні станції .      Налагодити обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива облдержадміністрації,

департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

3.13. Провести моніторинг доступності людей з інвалідністю  Львівщини до транспортного забезпечення і сфери життєдіяльності, результати розглянути в 11 кв. 2016р. Координаційною радою в справах інвалідів облдержадміністрації. 

Департамент розвитку інфраструктури,

дорожнього господарства та палива облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

громадські організації інвалідів.

1У кв.2015р. 

 

3.14. Сприяти забезпеченню за заявами малозабезпечених  інвалідів безперешкодному доступу «в’їзд і виїзд» інвалідів у візках, інвалідів з вадами зору та інших мало мобільних осіб до будинків в яких вони проживають для можливості доступності до об’єктів соціальної інфраструктури з передбаченням  коштів у  місцевих бюджетах.

Департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації,

департамент житлово-комунального

господарства,

департамент фінансів  та фінансові     

управління районів і міст обласного підпорядкування,

управління архітектури,  містобудування та інфраструктурних проектів,

міські ради міст обласного підпорядкування районні ради, виконкоми міст обласного підпорядкування райдержадміністрації

Протягом 2015 -  2018рр.

 

3.15. Для забезпечення людям з інвалідністю права на доступ до об’єктів життєдіяльності, за заявами малозабезпечених інвалідів, за рахунок коштів  місцевих бюджетів виготовляти проектну документацію та здійснювати проектно – будівельні роботи  по облаштуванню і реконструкції житла, будинків, де проживають інваліди з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору з метою забезпечення їм умов життєдіяльності при наявності фінансового ресурсу.

Департамент соціального

захисту населення облдержадміністрації,

департамент житлово-комунального господарства,

департамент фінансів та фінансові     

управління районів і міст обласного підпорядкування,

управління архітектури , містобудування та інфраструктурних проектів,

міські ради міст обласного підпорядкування, районні ради, виконкоми міст обласного  підпорядкування, райдержадміністрації

Протягом 2015 -  2018рр.

 

3.16. Для забезпечення дітям з інвалідності права на якісне навчання , створити умови доступності  в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та  їх гуртожитках, попередньо провівши в 11 кв. 2015р. моніторинг з встановленням черговості за виявленою потребою.

 

Департамент освіти і науки

облдержадміністрації.,

департамент житлово-комунального господарства,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

Протягом 2015-2018рр.

 

3.17. Для забезпечення дітям з інвалідністю права на якісне навчання , здійснити моніторинг реалізації програми інтегрованого навчання , в питанні переобладнання шкіл з метою забезпечення доступності, наявності спеціальних маршрутів для транспортування дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі в сільській місцевості, наявності спеціалізованого обладнання  для дітей з психо - фізичними розладами.

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації,

виконкоми міст обласного значення, райдержадміністрації.

11 кв. 2016р

 

3.18. При введенні в експлуатацію шкіл – новобудов дотримуватись вимог універсального дизайну (умов доступності для дітей – інвалідів).

 

Управління архітектури,  містобудування та інфраструктурних проектів,

департамент освіти і науки

облдержадміністрації,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр

 

 

4.Медичне забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю

4.1. Медичним установам області проводити щорічний поглиблений аналіз причин захворювання населення з стійкою втратою працездатності в межах районів Результати аналізу та питання прийняття комплексу медико-соціальних заходів, скерованих на профілактику інвалідності заслуховувати щорічно на засіданнях Координаційної ради в справах інвалідів  облдержадміністрації .

Департамент охорони здоров’я                          

Облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Щорічно протягом 2015-2018рр.

 

4.2. Провести моніторинг роботи медико - соціальних експертних комісій по оформленні індивідуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, звернувши особливу увагу на професійну реабілітацію інвалідів молодого віку. Результати заслухати на засіданні Координаційної ради в справах інвалідів 2015 року.

Департамент охорони здоров’я                          

облдержадміністрації, МСЕК,

департамент соціального

захисту населення облдержадміністрації ,

громадські організації інвалідів

В 111 кв. 2015 року, 111 кв. 2017року

 

4.3. Забезпечувати людям з інвалідністю право на якісну комплексну  стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу з відновного   лікування у  профільних закладах охорони здоров’я, відділеннях відновного лікування

Департамент охорони здоров’я                          

Облдержадміністрації,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації,

громадські організації інвалідів

Протягом 2015-2018рр

 

4.4.  Забезпечити належне  впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та забезпечення в повному обсязі хворих на шизофренію та епілепсію, інвалідів I та II групи за психічним захворюванням безкоштовним амбулаторним лікуванням.

 

Департамент охорони здоров’я

облдержадміністрації,

Департамент фінансів та фінансові     

управління районів і міст обласного підпорядкування

Міськвиконкоми, райдержадміністрації,

Протягом 2015-2018рр.

 

 

4.5. Забезпечити людям з інвалідністю  з порушенням функції хребта і спинного мозку право на медичну та активну фізичну реабілітацію в Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих ім..Ю.Липи.

 

Департамент охорони здоров’я                          

облдержадміністрації,

госпіталь  інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи,

Протягом 2015-2018рр

 

4.6. Укомплектувати лікувально –профілактичні заклади області пільговими жіночими і чоловічими палатами інвалідів та осіб, прирівняних до них , а також здійснити  оснащення  цих палат предметами догляду за важкохворими.

Провести моніторинг їх використання, результати моніторингу розглянути Координаційною радою в справах інвалідів  облдержадміністрації.

Департамент охорони здоров’я                          

облдержадміністрації,

департамент  соціального захисту

населення облдержадміністрації,

громадські організації інвалідів

До ІІІ кв. 2016р.

 

4.7. Провести моніторинг здійснення  диспансерного спостереження та медичного обслуговування  інвалідів з психічними захворюваннями з наданням необхідної консультативної допомоги вузькими спеціалістами та своєчасно скеровувати хворих на психіатричну МСЕК. Результати розглянути Координаційною радою  в справах інвалідів ОДА.  

Департамент охорони здоров’я                          

облдержадміністрації,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації

громадські організації інвалідів

До 111 кв. 2015р.

 

4.8. Провести поглиблений аналіз основних показників роботи служби медико – соціальної експертизи , рівня первинної інвалідності в розрізі МСЕК, районів та міст області, медичних установ, нозологічних форм та розробити заходи для зниження показників інвалідності серед населення області Результати розглянути на засіданні Координаційної ради в справах інвалідів  облдержадміністрації.

Департамент охорон здоров’я

облдержадміністрації,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації

Громадські організації інвалідів

До 111 кв. 2016 р.

 

4.9. Активізувати роботу, скеровану на реалізацію права людей з інвалідністю, в тому числі по зору, на професійну реабілітацію та інтеграцію  в суспільство в суспільство разом з громадськими організаціями інвалідів, профспілками, управліннями соціального захисту населення, місцевими органами виконавчої влади. Щорічно аналізувати роботу по направленню на навчання та раціонального працевлаштування інвалідів від профзахворювання і розглядати Координаційною радою в справах інвалідів облдержадміністрації .

Центр МСЕ,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації

громадські організації інвалідів

Протягом  2015 – 2018рр.

 

5.Освіта інвалідів, рання соціальна реабілітація дітей – інвалідів, просвітницько - виховна робота.

5.1.Забезпечувати організаційно-фінансові заходи для запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з інвалідністю.

Департамент освіти і науки

облдержадміністрації,

департамент соціального  захисту

населення облдержадміністрації ,

департамент фінансів та фінансові     

управління районів і міст обласного

підпорядкування ,

виконкоми міст обласного підпорядкування,

райдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

5.2. Забезпечуючи право людей з інвалідності на освіту, надати людям з інвалідністю можливість отримати інклюзивну освіту на всіх рівнях акредитації та освіту упродовж усього життя.    

Департамент освіти і науки

облдержадміністрації,\

департамент соціального  захисту

населення облдержадміністрації,

департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації ,

виконкоми міст обласного, підпорядкування,

райдержадміністрації

Постійно

 

5.3 При реалізації програми інтегрованого навчання  передбачити в  діях педагогів стосовно дітей з інвалідністю  пріоритетність  інтересів дитини. У разі  неможливості відвідувати освітній заклад ( школу), скеровувати вчителя для навчання дитини – інваліда вдома.

Департамент освіти і науки        

Облдержадміністрації,

департамент соціального  захисту населення облдержадміністрації

виконкоми міст обласного, підпорядкування,

райдержадміністрації

Постійно                          

5.4. Створити програму для формування обізнаності інвалідів з їх правами, передбачивши кошти при формуванні обласного бюджету на 2016р.

 

Департамент соціального  захисту населення облдержадміністрації,

департамент освіти і науки                                                                                 

облдержадміністрації.

До 111кв.2016р.

 

5.5.Забезпечути психолого- педагогічний та соціальний супровід дітей –інвалідів в навчальних закладах з інклюзивним (інтегрованим) навчанням.

Департамент соціального  захисту населення облдержадміністрації ,

департамент освіти і науки                                                                                 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Постійно

 

5.6.Запроваджувати інноваційні технології  для корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку.

Департамент соціального

захисту населення облдержадміністрації ,

департамент освіти і науки                                                                                 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Протягом 2015-2018рр.

 

5. Забезпечити підвезення дітей з інвалідністю до закладів освіти, де запроваджене інклюзивне (інтегроване) навчання.

Департамент соціального                                                                             захисту населення облдержадміністрації,

департамент освіти і науки                                                                                 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування

Протягом 2015-2018рр.

 

5.8. Провести моніторинг  організації інклюзивного ( інтегрованого навчання дітей з інвалідністю в навчальних закладах Львівщини.Результати розглядати Координаційною радою в справах інвалідів облдержадміністрації.

Департамент соціального                                                                            захисту населення облдержадміністрації ,

департамент освіти і науки                                                                                 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міст

обласного підпорядкування,

громадські організації інвалідів

 

6. Участь в культурному житті, проведення дозвілля і відпочинку та заняття спортом.

6.1. Забезпечити право людей з інвалідністю, нарівні з іншими громадянами,  участі у культурному житті, а саме:    

- доступу до витворів культури і мистецтва у доступних форматах,

- доступу до телевізійних програм фільмів, театру в доступних форматах,

- доступу до інших культурних заходів чи послуг.

Департамент з питань культури, національностей та релігії облдержадміністрації,

департамент соціального

захисту населення облдержадміністрації,

міські ради міст обласного підпорядкування районні ради, виконкоми міст обласного підпорядкування, райдержадміністрації,

департамент житлово-комунального господарства,

управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів 

Постійно    протягом 2015 -  2018рр.

 

6.2.Проводити обласні фестивалі пісні та творчості інвалідів і виставки робіт інвалідів, зокрема до Міжнародного дня інвалідів з метою розвитку їх творчого потенціалу   та соціальної реабілітації, з відповідним фінансуванням .

Департамент з питань культури,

національностей і релігії 

облдержадміністрації,

департамент  соціального

захисту населення облдержадміністрації,

департамент фінансів

облдержадміністрації,

громадські організації інвалідів

Щорічно протягом 2015-2018 рр..

 

6.3. Визначити одним із пріоритетних завдань створення умов для фізкультурно-спортивної реабілітації, у т.ч. дітей з інвалідністю.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації.

департамент освіти і науки

облдержадміністрації,

департамент  соціального

захисту населення облдержадміністрації,

департамент фінансів

облдержадміністрації,

громадські організації інвалідів

Виконкоми міст обласного підпорядкування, райдержадміністрації,

спортивні товариства,

Щорічно протягом 2015-2018 рр..

 

6.4. Забезпечувати відповідним фінансуванням діяльність обласного центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», обласної ДЮСШ інвалідів «Галичина».

Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Щорічно.

 

 

6.5. Проводити обласні багатоступеневі Спартакіади інвалідів та

Спартакіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів, заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальні збори та забезпечувати їх відповідним фінансуванням. 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»,

департамент  фінансів та фінансові     

управління районів і міст обласного підпорядкування

Виконкоми міст обласного значення,

райдержадміністрації,

громадські організації інвалідів,

Щорічно.

 

6.6. Забезпечувати участь спортсменів-інвалідів області у Всеукраїнських спортивних змаганнях.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

Департамент  фінансів облдержадміністрації,

обласний центр з фізичної культури та

спорту інвалідів «Інваспорт»,

Щорічно.

6.7.Надавати безкоштовно людям з інвалідністю спортивних споруд і обладнання для потреб навчально-тренувальної роботи і спортивно-реабілітаційних заходів.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації,                                                                     

виконкоми міст обласного підпорядкування,

райдержадміністрації,

спортивні товариства,

громадські організації інвалідів

Постійно.

 

6.8. Щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти для надання фінансової допомоги громадським організаціям інвалідів для фізичної реабілітації інвалідів ( проведення спартакіад, змагань тощо). Придбання спортивного інвентаря,обладнанняч.

Виконкоми міст обласного значення,

райдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

6.9. Сприяти вирішенню в установленому порядку соціально-побутових проблем спортсменів-інвалідів-чемпіонів і призерів Параолімпійських Дефлімпійських ігор світу, Європи, інших міжнародних змагань серед інвалідів, а також їх тренерів за поданими заявами.

 

Управління  молоді та спорту облдержадміністрації ,

виконкоми міст обласного підпорядкування, райдержадміністрації,

спортивні товариства,

Постійно.

 

6.10. Вирішувати питання щодо оздоровлення юних спортсменів у спортивно-оздоровчих таборах області.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації,

департамент освіти і науки

облдержадміністрації,

Щорічно.

 

6.11.Не менше одного разу на квартал організовувати цикл тематичних телепередач про спортивні події, розвиток фізичної культури та спорту серед інвалідів.

Обласна державна телерадіокомпанія

обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»,

громадські організації інвалідів

Щорічно.

 

6.12.  Постійно здійснювати медико-біологічне фармакологічне забезпечення спортсменів-інвалідів області.

Департамент охорони здоров’я

Облдержадміністрації,

управління молоді та спорту облдержадміністрації

Протягом 2015-2018рр.

 

7. Інформаційне забезпечення.

7.1. У  телепередачах  Львівського телебачення «Береги надії» та «Подаруй надію», Львівського радіо «Милосердя» продовжувати широке висвітлення проблем інвалідів, впровадження та реалізації законодавчих і нормативних

актів і обласних програм стосовно інвалідів у відповідності до вимог Конвенції ООН «Про права інвалідів» за участю громадських організаці

інвалідів з відповідним фінансуванням.

Львівська державна телерадіокомпанія,

Львівська обласна асоціація інвалідів

ВОІ СОІУ,

Протягом 2015-2018рр.

 

7.2. Забезпечити на телеканалі Львівського телебачення, організацію сурдоперекладу місцевих новин та програм для інвалідів з вадами слуху.

Львівська державна телерадіокомпанія,

Львівська організація УТОГ,

Протягом 2015-2018рр.

 

7.3. Редакції газети «Благовіст» постійно інформувати інвалідів про державну політику стосовно неповносправних людей, реалізацію законодавчих актів, нормативних документів, програм соціального захисту інвалідів, у тому числі інформувати про хід виконання обласної Комплексної програми соціального захисту та реабілітації інвалідів та відповідних програм міст та районів області.

В газеті «Благовіст» запровадити окрему рубрику: Конвенція ООН «Про права інвалідів» та забезпечення органами влади всіх рівнів реалізації прав неповносправних людей відповідно до її  принципів і вимог.

Редакція газети «Благовіст»,

Постійно.

 

7.4 Надавати відповідну фінансову та організаційну підтримку газеті «Благовіст» для забезпечення її випуску.

Головне управління праці  та соціального

захисту населення облдержадміністрації

Головне фінансове управління у Львівській області.

Щорічно

 

7.5. Здійснювати моніторинг Комплексної програми на 2015-2018 роки та забезпечити регулярне висвітлення питань, що пов’язані із соціальним захистом інвалідів у засобах масової інформації.

Департамент праці та соціального

захисту населення облдержадміністрації,

Львівська державна телерадіокомпанія,

прес-служба облдержадміністрації,

Постійно протягом 2015-2018рр.

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123