This website works best with JavaScript enabled

Голова ЛОАІ ВОІ СОІУ обирається З’їздом ЛОАІ ВОІ СОІУ із числа членів ЛОАІ ВОІ СОІУ на 5 років.

Голова ЛОАІ ВОІ СОІУ:

 • організовує роботу ЛОАІ ВОІ СОІУ, звітує перед нею, представляє її в центральних керівних органах ВОІ СОІУ та організаціях;
 • без доручення представляє регіональний осередок у взаємовідносинах з державними органами, неурядовими та міжнародними організаціями, підприємствами, об'єднаннями та іншими організаціями та установами;
 • має право підпису документів від імені ЛОАІ ВОІ СОІУ;
 • скликає засідання Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ та головує на засіданнях Ради та Президії;
 • здійснює поточне управління коштами та майном ЛОАІ ВОІ СОІУ;
 • відкриває рахунки ЛОАІ ВОІ СОІУ в установах банку та Державного казначейства;
 • здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи працівників виконавчого апарату і заступників голови ЛОАІ ВОІ СОІУ;
 • призначає та звільняє керівників підприємств, установ та організацій, виконуючих обов’язків керівників, засновником яких виступає ЛОАІ ВОІ СОІУ, приймає стосовно них інші розпорядження ( надання відпусток, скасування наказів керівників, які не відповідають чинному законодавству тощо);
 • видає накази, розпорядження та доручення в межах своєї компетенції;
 • затверджує перелік документів, які повинні надавати  Засновнику керівники;
 • підприємств, організацій, установ;
 • за відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник голови, а за відсутності першого заступника голови, обов’язки голови за розпорядженням голови виконує заступник голови ЛОАІ ВОІ СОІУ або інша посадова особа.

 

Погоріляк Юрій Івановичголова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ з вересня 1989 року по 2009 рік.
 

Тарасенко Леонід Аврамович – з вересня 1992 року по вересень 2009 року заступник, перший заступник голови ЛОАІ ВОІ СОІУ, з вересня 2009 року голова Львівської обласної асоціації інвалідів  ВОІ СОІУ по 2017 р.

Кіяновська Оксана Іванівна - очолює ЛОАІ з вересня 2017 року.

 
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123