This website works best with JavaScript enabled

У період між засіданнями Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ керівним органом є Президія Ради, яка обирається на термін повноважень Ради регіонального осередку.

До складу Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ входять:

 • голова та перший заступник голови ЛОАІ ВОІ СОІУ;
 • члени, що обираються на засіданні Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ.

Число виборних членів Президії Ради визначається Радою ЛОАІ ВОІ СОІУ.

Президія Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ проводить засідання не рідше одного разу на квартал.

Засідання Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ скликаються головою ЛОАІ ВОІ СОІУ і чинні за умови участі в них не менше половини членів Президії Ради.

Рішення Президії Ради ухвалюються більшістю голосів членів Президії Ради, присутніх на засіданні.

Президія Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ діє відповідно до Статуту ЛОАІ ВОІ СОІУ, Статуту ВОІ СОІУ та:

 • організовує виконання рішень і завдань З”їзду ЛОАІ ВОІ СОІУ, Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ та керівних органів ВОІ СОІУ;
 • приймає рішення про заснування та ліквідацію підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи в установленому законом порядку, затверджує їх Статути, Положення та зміни до них;
 • здійснює перевірку діяльності через затверджені органи (комісії, робочі групи тощо) створених підприємств, установ, організацій та приймає відповідні рішення;
 • заслуховує звіти про діяльність міських та районних осередків інвалідів і приймає відповідні рішення;
 • приймає рішення про вступ регіонального осередку до Міжнародних громадських організацій та вихід з них;
 • приймає рішення про створення місцевого осередку, затверджує Статут місцевого осередку та зміни і доповнення до нього;
 • приймає рішення про заснування друкованих органів та інших засобів масової інформації, затверджує їх Статути, Положення, зміни і доповнення до них;
 • затверджує керівників засобів масової інформації (при наявності співзасновників приймається спільне рішення) та звільняє їх із займаних посад;
 • встановлює розміри відрахувань на статутну діяльність ЛОАІ ВОІ СОІУ з доходів заснованих нею підприємств, установ та організацій;
 • розпоряджається майном (відчуження, продаж, передача в користування і оренду тощо) та коштами ЛОАІ ВОІ СОІУ;
 • вирішує інші питання статутної діяльності ЛОАІ ВОІ СОІУ.

Президія Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ має право здійснювати, у разі необхідності, перевірку статутної діяльності осередків нижчого підпорядкування, встановлювати форми та порядок звітності, обов’язкові для них.

 

Склад Президії Ради

 

1.

 

Білик Марія Миколаївна

 

голова Пустомитівської РАІ

 

 

2.

 

Заблоцька Надія Володимирівна

 

 

голова Трускавецької МАІ

 

3.

 

 

Кецик Зіновія Василівна

 

голова Моршинського МТІ

та Стрийської РАІ

 

 

4.

 

 

Кіяновська Оксана Іванівна

 

перший заступник голови ЛОАІ ВОІ СОІУ

 

 

 

5.

 

 

 

Климкович Орест Володимирович

 

Начальник управління виконавчої дирекції фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Львівській області

 

 

 

6.

 

 

Климус Софія Якимівна

 

голова Буської РАІ

 

7.

 

 

Корінець Дарія Дмитрівна

 

голова Стрийської МАІ

 

8.

 

 

Литвак Галина Миколаївна

 

голова Старосамбірської РАІ

 

9.

 

 

Мисаковець Галина Григорівна

 

Директор Львівського відділення фонду соціального захисту інвалідів

 

 

10.

 

 

Тарасенко Леонід Аврамович

 

голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ

 

 

11.

 

 

Харченко Ольга Олександрівна

 

голова Львівського МТІ

 

 

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123