This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Львівська обласна асоціація

Всеукраїнської організації
Союз осіб з інвалідністю України

Найвищим органом ГО ЛОА ВО СОІУ є З’їзд (з 2017року конференція), який (яка) скликається з періодичністю один раз на 5 років. Конференція скликається за рішенням Ради ГО ЛОА ВО СОІУ або на вимогу не менш 2/3 осередків нижчого підпорядкування, що безпосередньо входять до її складу. Конференція ГО ЛОА ВО СОІУ може бути також скликана за рішенням  Президії Ради ГО ЛОА ВО СОІУ. Дата скликання та порядок денний Конференції оголошуються не пізніше ніж за два місяці до Конференції.

У роботі  Конференції ГО ЛОА ВО СОІУ беруть участь делегати з числа її членів, обраних конференціями (зборами) тих осередків, що безпосередньо входять до складу ГО ЛОА ВО СОІУ. Норми представництва встановлюються Радою ГО ЛОА ВО СОІУ. Голова ГО ЛОА ВО СОІУ стає делегатом Конференції ЛОА ВО СОІУ за посадою. 

Конференція ГО ЛОА ВО СОІУ чинний за умови реєстрації для участі в ньому не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення  Конференція ГО ЛОА ВО СОІУ ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Конференція  ГО ЛОА ВО СОІУ:

  • обирає голову і першого заступника голови цього осередку (за поданням голови осередку), членів Ради, контрольно-ревізійну комісію на термін – 5 років;
  • приймає, змінює та доповнює Статут ГО ЛОА ВО СОІУ;
  • визначає пріоритетні напрями діяльності ГО ЛОА ВО СОІУ;
  • заслуховує звіти Ради ГО ЛОА ВО СОІУ та її контрольно-ревізійного органу, приймає по них рішення;
  • з числа членів ГО ЛОА ВО СОІУ  обирає делегатів на З’їзд ВО СОІУ;
  • вирішує інші питання, обумовлені Статутом ГО ЛОА ВО СОІУ;
  • приймає рішення про ліквідацію ГО ЛОА ВО СОІУ, призначаючи для цього ліквідаційну комісію;
  • делегує окремі повноваження Раді та Президії Ради ГО ЛОА ВО СОІУ щодо управління майном та коштами осередку.


Союз організацій інвалідів України Національна асамблея інвалідів України Міністерство соціальної політики України Президент України
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Львівська обласна рада Львівська облдержадміністрація
Львівська міська рада Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Пенсійний фонд України Фонд соціального захисту інвалідів
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123