This website works best with JavaScript enabled
Найвищим органом ЛОАІ ВОІ СОІУ є З’їзд, який скликається з періодичністю один раз на 5 років. З’їзд, скликається за рішенням Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ або на вимогу не менш 2/3 осередків нижчого підпорядкування, що безпосередньо входять до її складу. З’їзд ЛОАІ ВОІ СОІУ може бути також скликаний за рішенням  Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ. Дата скликання та порядок денний З’їзду оголошуються не пізніше ніж за два місяці до З’їзду.
 

У роботі  З'їзду ЛОАІ ВОІ СОІУ беруть участь делегати з числа її членів, обраних конференціями (зборами) тих осередків, що безпосередньо входять до складу ЛОАІ ВОІ СОІУ. Норми представництва встановлюються Радою ЛОАІ ВОІ СОІУ. Голова ЛОАІ ВОІ СОІУ стає делегатом З'їзду ЛОАІ ВОІ СОІУ за посадою.

 
 
З’їзд ЛОАІ ВОІ СОІУ чинний за умови реєстрації для участі в ньому не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення  З'їзду ЛОАІ ВОІ СОІУ ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.
 

З’їзд ЛОАІ ВОІ СОІУ:

  • обирає голову і першого заступника голови цього осередку (за поданням голови осередку), членів Ради, контрольно-ревізійну комісію на термін – 5 років;
  • приймає, змінює та доповнює Статут ЛОАІ ВОІ СОІУ;
  • визначає пріоритетні напрями діяльності ЛОАІ ВОІ СОІУ;
  • заслуховує звіти Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ та її контрольно-ревізійного органу, приймає по них рішення;
  • з числа членів ЛОАІ ВОІ СОІУ  обирає делегатів на З’їзд ВОІ СОІУ;
  • вирішує інші питання, обумовлені Статутом ЛОАІ ВОІ СОІУ;
  • приймає рішення про ліквідацію ЛОАІ ВОІ СОІУ, призначаючи для цього ліквідаційну комісію;
  • делегує окремі повноваження Раді та Президії Ради ЛОАІ ВОІ СОІУ щодо управління майном та коштами осередку.
 
30 травня 2012 року відбувся VII позачерговий з'їзд Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ  про хід реалізації в Україні та області Конвенції ООН про права інвалідів і обласної косплексної програми соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки та роль Львівської обласної асоціації інвалідів Воі Соіу в поліпшені цієї роботи.
 
12 вересня 2014 року  відбувся VІІІ з’їзду Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Заслухавши та обговоривши звіт Ради Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ про роботу за період з вересня 2009 року по вересень 2014 року, з’їзд відзначає організаційне зміцнення і зростання авторитету обласної асоціації та її місцевих осередків, що свідчить про значну роботу, проведену організацією по реалізації в області Конвенції ООН про права інвалідів та активну участь в розвитку інвалідного руху на Львівщині і в Україні.


#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123