This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Львівська обласна асоціація

Всеукраїнської організації
Союз осіб з інвалідністю України

Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Громадської організації «Львівська обласна асоціація  ВО СОІУ» та практичного забезпечення виконання рішень її керівних органів створений Виконавчий апарат ГО «Львівська обласна асоціація ВО СОІУ».

Виконавчий апарат ГО ЛОА ВО СОІУ є постійно діючим виконавчим органом ГО  «Львівська обласна асоціація  ВО СОІУ». Керує роботою Виконавчого апарату Голова ГО ЛОА ВО СОІУ.

Голова ГО ЛОА  ВО СОІУ -  Ткачук Ірина Ігорівна тел: (032) 237-23-66.

Організація діяльності Виконавчого апарату здійснюється згідно з Положенням, яке затверджується Президією Ради ГО ЛОА ВО СОІУ.

Перший заступник голови ГО ЛОА ВО СОІУ – Кіяновська Оксана Іванівна тел:(32)237-10-38

(Виконавчий апарат ГО «Львівська обласна асоціація  ВО СОІУ» забезпечує практичне виконання рішень Конференцій, Ради та Президії Ради ГО ЛОА ВО СОІУ, здійснює проведення заходів, веде облік її місцевих осередків та колективних членів.

Штатний розклад Виконавчого апарату затверджується Президією Ради ГО ЛОА ВО СОІУ за поданням Голови ГО ЛОА ВО СОІУ.

В структурі ГО ЛОА ВО СОІУ працює :

- організаційний відділ

тел: (032) 237-10-38

Організаційний відділ є структурним підрозділом ГО ЛОА ВО СОІУ. Забезпечує організаційну діяльність ГО ЛОА ВО СОІУ. Розробляє проекти планів проведення організаційних, навчальних та реабілітаційних заходів ГО ЛОА ВО СОІУ. Вивчає дотримання міськими і районними асоціаціями інвалідів ГО ЛОА ВО СОІУ їх статутної діяльності та подає пропозиції по їх покращенню.

- інформаційно-аналітичний відділ

Інформаційно-аналітичний відділ є структурним підрозділом ГО ЛОА ВО СОІУ. Здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності ГО ЛОА ВО СОІУ. Проводить аналіз діяльності міських, районних асоціацій і товариств інвалідів. Отримує від міських та районних асоціації і товариств інвалідів, функціональних комітетів та працівників виконавчого апарату ГО ЛОА ВО СОІУ відомості, матеріали. Аналізує, здійснює моніторинг роботи керівних органів ГО ЛОА ВОІ СОІУ, міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, інших структур ГО ЛОА ВО СОІУ, виробляє пропозиції щодо поліпшення їх діяльності.

 Юрист

Зелінська Надія Василівна

тел: (032) 237-10-59

Юридичний відділ організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності ГО ЛОА ВО СОІУ. Організує претензійну та веде позовну роботу: представляє у встановленому законом порядку інтереси ГО ЛОА ВО СОІУ в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям. Надає правову та юридичну допомогу виконавчому апарату, міським та районним асоціаціям, товариствам ГО ЛОА  ВО СОІУ та їх членам.

Головний бухгалтер

Мойсин Марія Степанівна

тел: (032) 237-23-59

Союз організацій інвалідів України Національна асамблея інвалідів України Міністерство соціальної політики України Президент України
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Львівська обласна рада Львівська облдержадміністрація
Львівська міська рада Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Пенсійний фонд України Фонд соціального захисту інвалідів
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123