This website works best with JavaScript enabled
Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ та практичного забезпечення виконання рішень її керівних органів створений Виконавчий апарат Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ.
Виконавчий апарат Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ є постійно діючим виконавчим органом Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Керує роботою Виконавчого апарату Голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ.

Голова ЛОАІ ВОІ СОІУ - Кіяновська Оксана Іванівна

тел: (032) 237-23-66

Виконавчий апарат Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ забезпечує практичне виконання рішень З’їздів, Ради та Президії Ради Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, здійснює проведення заходів, веде облік місцевих осередків Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ та колективних членів.

Організація діяльності Виконавчого апарату здійснюється згідно з Положенням, яке затверджується Президією Ради Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ.
Штатний розклад Виконавчого апарату затверджується Президією Ради Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ за поданням Голови Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ.

В структурі Львівської обласної асоціації інвалідів працює :

- організаційний відділ
тел: (032) 237-10-38

Організаційний відділ є структурним підрозділом Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Забезпечує організаційну діяльність Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Розробляє проекти планів проведення організаційних, навчальних та реабілітаційних заходів Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Вивчає дотримання міськими і районними асоціаціями інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ їх статутної діяльності та подає пропозиції по їх покращенню.

- інформаційно-аналітичний відділ

Інформаційно-аналітичний відділ є структурним підрозділом Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Проводить аналіз діяльності міських, районних асоціацій і товариств інвалідів. Отримує від міських та районних асоціації і товариств інвалідів, функціональних комітетів та працівників виконавчого апарату Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ відомості, матеріали. Аналізує, здійснює моніторинг роботи керівних органів Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, міських та районних асоціацій і товариств інвалідів, інших структур Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ, виробляє пропозиції щодо поліпшення їх діяльності.

- юридичний відділ

Зелінська Надія Василівна

тел: (032) 237-10-59

Юридичний відділ організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ. Організує претензійну та веде позовну роботу: представляє у встановленому законом порядку інтереси Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям. Надає правову та юридичну допомогу виконавчому апарату, міським та районним асоціаціям, товариствам Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ та їх членам.

- бухгалтерський відділ

Мойсин Марія Степанівна

тел: (032) 237-23-59

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123