This website works best with JavaScript enabled

згідно з Програмою щодо  покрашення умов життя соціально незахищених груп населення в 2012 рік на реалізацію Конвенції ООН «Про права інвалідів».

І . РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1.Відомості про організацію, яка надає мікропроектну  пропозицію:

1.1.Повна назва:

Львівська обласна асоціація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

1.2.Статус ( недержавна, державна,органи місцевого самоврядування тощо) неприбуткова, недержавна громадська організація.

1.3. Назва проекту:

« Інформаційне забезпечення  Конвенції ООН про права інвалідів через випуск телепрограма «Береги надії».

1.4. Фактична адреса організації: Україна, 79044 , м. Львів , вул. Генерала Чупринки ,85.

1.5. Телефон:.032 – 237-10-38, факс 032- 237 -23-66.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕБ сайт: www loai.lviv.ua

Наявність доступу до мережі Інтернет: так

1.6. Керівник організації : Голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ –Тарасенко Леонід Аврамович, інвалід 2-ї групи.

1.7. Особа уповноважена впроваджувати мікропроект ( координатор проекту): Кіяновська Оксана Іванівна – перший заступник голови Львівської обласної асоціації інвалідів.

2. Анотація мікропроектної пропозиції

2.1.Коротка назва: « Інформаційне забезпечення  Конвенції ООН про права інвалідів через випуск телепрограма «Береги надії».

2.2. Мета проекту

Основною метою  проекту є: використовуючи  інформаційно-комунікаційні системи забезпечити  неповносправним можливість якнайповнішої реалізації їх 

прав за допомогою телепрограми для інвалідів і про інвалідів «Береги надії». Здійснити інформаційне забезпечення виконання на Львівщині Конвенції ООН про права інвалідів, а також за допомогою телепрограми  долати інформаційну і  соціальну ізоляцію інвалідів Львівщини, забезпечити їм доступність до інформаційних джерел про нове в законодавстві щодо забезпечення їх прав  по соціальному захисту і реабілітації.

2.3. Проблема, на висвітлення якої спрямований проект:

На території Львівської області проживає більше ніж 140 тис. інвалідів різних нозологій і важкості захворювань. Багатьом з них недоступні спілкування з оточуючим світом, через те, що прикуті до ліжка чи інвалідного візка важкою недугою. В результаті цього вони часто опиняються виключеними з повноцінного життя суспільства.

Ця проблема стосується не тільки інвалідів, але і їх сімей.

Телепрограма «Береги надії» передбачає цикл передач, в який буде включено:

- Ознайомлення інвалідів через телепрограму «Береги надії» про життя, проблеми і подолання цих проблем такими ж інвалідами , як і вони.

-    Інформування  жителів області про нове в законодавчих актах

по питаннях соціального захисту і реабілітації інвалідів.

- Виконання владою обласного центру , міст і сільських районів області

чинного законодавства і прийнятих «на місцях» нормативних актів , що стосуються забезпечення права інвалідів на рівні із здоровими на відповідні достойні умови життя.

- Ознайомлення жителів регіону з роботою громадських організацій

інвалідів  області, обмін досвідом їх роботи.

- Пропагування  доступності інвалідів до засобів інтеграції в суспільство .  

Саме ці теми є пріоритетними для забезпечення найбільшої поінформованості населення з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, виконання в Україні і на Львівщині норм Конвенції ООН про права інвалідів.

2.4. Завдання проекту

Для досягнення вищевказаної мети ЛОАІ ВОІ СОІУ передбачає через телепередачу для інвалідів «Береги надії»:

- Забезпечити виконання Конвенції ООН  про права інвалідів, а також

пункту  7.1 обласної Комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки щодо висвітлення в телепередачі «Береги надії» проблем інвалідів, питань реалізації соціальних програм стосовно інвалідів та норм Конвенції ООН про права інвалідів.

- Систематично інформувати своїх глядачів  про прийняті законодавчі та нормативно - правові акти  з проблем  соціальної підтримки та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як  скористатися положеннями , викладеними в цих актах.

- Пропагувати діяльність тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявляти і всіляко пропагувати в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійно розвиваюче  милосердя.

- Виховувати у суспільства  ставлення до інвалідів, змінювати психологію всіх  категорій і верств населення, підвищувати культуру громадянського

суспільства.

2.5. Цільова група, на яку буде поширена дія проекту.

- інваліди різних груп і нозологій з різних районів області та члени їх сімей – це ті, на покращення життя яких спрямовано проект, керівники владних та бізнесових структур, широка громадськість, на зміну психології яких спрямовується дія проекту;

- благодійні і інші організації, які зацікавлені в партнерстві з Львівською обласною асоціацією інвалідів ВОІ  СОІУ по створенню соціальних проектів;

- представники і  органи владних структур,  інші організації  та фізичні особи з метою співпраці по розробці і впровадженню соціальних проектів а також реалізації Конвенції ООН «Про права інвалідів».

2.6. План реалізації проекту

П е р ш и й   е т а п:

Підготовка та поширення інформації про початок діяльності відповідно до проекту ( через оголошення в засобах масової інформації та через керівників осередків ЛОАІ ВОІ СОІУ).

Укладення договорів на підготовку і реалізацію телепередачі «Береги надії»,

та забезпечення її транслювання на Львівському  телеканалі і на придбання кіно проектора для демонстрації на екрані проектора під час проведення реабілітаційних заходів ЛОАІ ВОІ СОІУ .

Д р у г и й  е т а п : Складання помісячного  плану проведення телепередач телепрограми «Береги надії» і підготовка сценарів, здійснення роботи режисера і телеоператора, отримання інформаційно-консультаційних послуг, придбання кіно проектора.

Т р е т і й  е т а п : Проведення телепрограм:

- Про проведення конференції представників громадських організацій інвалідів області з керівництвом області, на тему: «Застосування норм та принципів  Конвенції ООН про права інвалідів  у практичній діяльності органів виконавчої влади.

- Про  проведення Конференції громадських організацій інвалідів  з роботодавцями та представниками органів влади  на тему : «Забезпечення інвалідам права на працю і зайнятість - основа їх повної соціальної адаптації в суспільство».

- Про проведення зборів активу громадських організацій інвалідів Львівщини з представниками влади  з нагоди Міжнародного дня інвалідів в 2012році.

- Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Проблема зростання і  шляхи попередження інвалідності в Україні та підвищення ефективності медичного забезпечення інвалідів відповідно до норм Конвенції ООН про права інвалідів».

- Про проведення багатоступінчатого заходу фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів: 25 обласного відбіркового туру до Всеукраїнської спартакіади інвалідів ВОІ СОІУ 2012 року.

-   Про Фестиваль пісні і творчості інвалідів Львівщини і виставка творчості інвалідів.

- Проведення трьох прямих ефірів щодо забезпечення на Львівщині прав інвалідів.

Очікуваний позитивний ефект вважаємо довготерміновим і актуальним.

Короткотермінові результати:

Кількість очікуваних бенефіціантів (осіб, які отримують нові послуги) –  прямих глядачів телепрограми «Береги надії» на Львівщині - понад 100 тисяч осіб,   непрямих – членів сімей інвалідів і громадян нашого суспільства, що живуть поруч.

Довготермінові результати:

- Систематичне інформування глядачів телеканалу про прийняті законодавчі та нормативно-правові акти  з проблем  соціального захисту та реабілітації інвалідів з подачею детальних коментарів та ґрунтовних роз’яснень, як ними скористатися.

- Пропагування діяльності тих органів виконавчої влади , які найефективніше виконують завдання соціального захисту і реабілітації інвалідів. 

-  Виявлення і  пропаганда в телепередачі факти меценатства, доброчинності , постійний розвивиток в суспільства почуття милосердя до потребуючих.

- Виховання у суспільства гідного ставлення до інвалідів, зміна психології всіх  категорій і верств населення, підвищення культури громадянського суспільства.

2.6. Кількість охопленими послугами осіб:понад 100 тисяч глядачів телеканалу

2.7.Загальний бюджет   46000грн.

2.8. Термін реалізації проекту:   до кінця 2012 року.

3. ЦИМ  ПІДТВЕРДЖУЮ , ЩО:

- інформація , що викладена у цій формі заявки достовірна і відповідає моїм знанням;

- пропозиція відповідає вимогам і не суперечить чинному Законодавству;

- мікро проектна пропозиція містить всі необхідні додатки ( загалом число, зокрема, довідка про діяльність організації)

- під час будь-якого використання інтелектуальних або інших цінностей, створених у ході реалізації мікро проекту  та завдяки його фінансуванню з боку

Львівської обласної ради , всі посилання вказуватимуть на фінансову підтримку з боку обласної ради;

- зобов’язуючись вичерпно інформувати головне управління праці та соціального захисту ЛОДА ( планові фінансові та технічні звіти,надання інформації на вимогу уповноважених працівників головного управління праці

та соціального захисту ЛОДА) про хід реалізації мікро проекту;

- мікро проектна діяльність буде прозорою та відкритою для громадськості;

- персонал, залучений до виконання мікро проекту буде брати участь у навчальних та інших заходах ЛОДА з розвитку потенціалу;

- кошти мікро проекту використовуватимуться виключно за цільовим призначенням.

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів  ЛОАІ ВОІ СОІУ

Керівник мікропроекту Леонід Тарасенко

Дата «___» _____________2012р.

Додаток до мікропроектної пропозиції

« Інформаційне забезпечення  Конвенції ООН про права інвалідів через випуск телепрограма «Береги надії».

К о ш т о р и с

Назва статті витрат

Кількість, розрахунок витрат

Власний

внесок (грн.)

Кошти бюджету (грн.)

1

Оплата послуг ( крім комунальних), в.т.ч.

10500

18300

1.1    

Послуги Львівського телебачення по наданню ефірного часу

1 об?єкт 

2000

9000

1.1

Послуги  Інтернет та телефонного зв’язку

1 об’єкт

-

400

1.2

Послуги по підготовці телепрограми “Береги надії”.

Операторські послуги,

послуги редакторські та інше 3 об’єкти

4000

6500

1.4

Оплата видавничих послуг на спецвипуски газети та реалізації проекту

5000 примірників (один спецвипуск) 6500 грн.

4500

2400

2

Предмети, матеріали

1 об’єет

3500

3700

3.

Придбання проектора в комплекті

1 об’єкт

-

10000

Разом

14000

32000

Всього за проектом 46000

Бюджетні кошти 32000

Власний внесок 14000

Голова Львівської обласної

асоціації інвалідів ВОІ СОІУ                                        Л. А.Тарасенко

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123