This website works best with JavaScript enabled

Голова ГО ЛОА ВО СОІУ обирається Конференцією ГО ЛОА ВО СОІУ із числа членів ГО ЛОА ВО СОІУ на 5 років.

Голова ГО ЛОА ВО СОІУ:

 • організовує роботу ГО ЛОА ВО СОІУ, звітує перед нею, представляє її в центральних керівних органах ГО ВО СОІУ та організаціях;
 • без доручення представляє регіональний осередок у взаємовідносинах з державними органами, неурядовими та міжнародними організаціями, підприємствами, об'єднаннями та іншими організаціями та установами;
 • має право підпису документів від імені ГО ЛОА ВО СОІУ;
 • скликає засідання Президії Ради ГО ЛОА ВОІСОІУ та головує на засіданнях Ради та Президії Ради  ГО ЛОА ВО СОУІ;
 • здійснює поточне управління коштами та майном ГО ЛОА ВО СОІУ;
 • відкриває рахунки ГО ЛОА ВО СОІУ в установах банку та Державного казначейства;
 • здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи працівників виконавчого апарату і заступників голови ГО ЛОА ВО СОІУ;
 • призначає та звільняє керівників підприємств, установ та організацій, виконуючих обов’язків керівників, засновником яких виступає ГО ЛОА ВО СОІУ, приймає стосовно них інші розпорядження ( надання відпусток, скасування наказів керівників, які не відповідають чинному законодавству тощо);
 • видає накази, розпорядження та доручення в межах своєї компетенції;
 • затверджує перелік документів, які повинні надавати  Засновнику керівники;
 • підприємств, організацій, установ;
 • за відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник голови, а за відсутності першого заступника голови, обов’язки голови за розпорядженням голови виконує заступник голови ГО ЛОА ВО СОІУ або інша посадова особа.

Погоріляк Юрій Іванович – голова Львівської обласної асоціації інвалідів ВОІ СОІУ з вересня 1989 року по 2009 рік.

Тарасенко Леонід Аврамович – з вересня 1992 року по вересень 2009 року заступник, перший заступник голови ЛОАІ ВОІ СОІУ, з вересня 2009 року голова Львівської обласної асоціації інвалідів  ВОІ СОІУ по 2017 р.

Кіяновська Оксана Іванівна – з вересня 2009 року по жовтень 2017 року перший заступник голови,  з жовтня 2017 року по грудень 2020 року очолює ГО ЛОА ВО СОІУ.

Ткачук Ірина Ігорівна – з грудня 2020 року голова ГО ЛОА ВО СОІУ.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123